Üretim, Lojistik ve Ulaşım

Blockchain Türkiye Platformu; Üretim, Lojistik ve Ulaşım çalışma grubunun amacı, tüm dünyada gelişmekte olan blockchain teknolojisindeki fırsatları tespit etmek, bu fırsatların endüstri üzerindeki etkilerini analiz etmek ve yenilikçi stratejiler belirlemektir.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım çalışma grubu, kendi konu başlığı altında amaçlarına yönelik olarak sektör oyuncularının katılımı ile özgün bir konsorsiyum oluşturmak, Blockchain teknolojisi ile alakalı çalışmalar yapmak, bu çalışmalar ile alakalı düzenli raporlar yayınlamak, bu çalışmalardan kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşlarını haberdar etmek, ilgili çalışma alanında mevzuat geliştirilmesi ve kamu kurumlarına görüş verilmesi amacı gütmek, politika yayınlanan raporlara ait platform toplantıları ve özel etkinlikler düzenlemek için faaliyet gösterecektir.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım çalışma grubunun raporları ve etkinlikleri öncelikle Blockchain Türkiye Platformu üyeleri ve Üretim, Lojistik ve Ulaşım çalışma grubu katılımcıları ile paylaşılmakla beraber, çalışmalar tüm sektörün ve ilgililerin erişimine bu sayfadan ve Blockchain Türkiye Platformu üzerinden sunulacaktır. Bu çerçevede Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan;

Ülkemizde Blokzincirin Uluslararası Ticarette Kullanımına Yönelik Çalışma Raporu ve Politika Önerileri çalışmasına aşağıdaki kapak görseline tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri Raporuna aşağıdaki kapak görseline tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tedarikçi Tanıma Platformu Raporuna aşağıdaki kapak görseline tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım çalışma grubuna katılmak için Blockchain Türkiye Platformu’na üye olabilir veya gerçekleşen çalışmalardan haberdar olmak için bctr.org sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.