BCTR Çalışma Grubu Raporları

Akıllı Sözleşme

Akıllı sözleşmeler 1990’ların başında icat edildiği dönemde geleneksel ve hukuki anlamda “sözleşme” işlevini yerine getirme amacıyla yaratılmamışsa da bugünün gereklilikleri ve hızla gelişen Blokzincir teknolojisiyle tarafların anlaşmalarını otomatikleştirme yolunu açmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel sözleşmelerin yaratılması ve yürütülmesindeki pek çok süreç ortadan kalkmakta; oldukça şeffaf ve net bir işlem süreci oluşmaktadır. Ancak temelde bilgisayar kodlarından oluşan akıllı sözleşmelerin, doğal bir dilde yazılmış olmaması ve hukuki niteliğinin belirsiz olması, bu teknolojinin regüle edilmesi, doğru şekilde kullanılması ve kullanıcıların (tarafların) korunması yönünden tartışmalara yol açmaktadır.

Akıllı Sözleşmeler Raporu, akıllı sözleşme teknolojisinin teknik açıdan daha iyi anlaşılması ve hukuki yönden kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için uzman bakış açıları ve yapıcı tartışma noktaları sunmakta, akıllı sözleşmelerin hukuki niteliğinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler içermektedir.

Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri

Bu çalışma blok zinciri teknolojisinin uluslararası ticaret bağlamında analizini içermektedir. Tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret için sekiz kullanım durumunda blok zinciri geliştirme ve uygulamalarının potansiyel etkilerini analiz etmektedir. Ayrıca mevcut yasal çerçeve ve mevcut girişimlerin bir analizini de ortaya koymaktadır.

Bu analize dayanarak ve ilgili kuruluşların geniş bir istişaresinin ardından çalışma, uluslararası ticaret belgeleri ve süreçlerindeki çeşitli zorlukları tanımlamakta ve Avrupa Parlamentosu için bir dizi politika seçeneği ortaya koymaktadır.

Vergi - Muhasebe ve Denetim Açısından Kriptoparaların İncelenmesi

Blok zincir altyapısı üzerinde ilk olarak Bitcoin ile ortaya çıkan ve daha sonra çeşitli dönüşümlerle farklı para birimlerine ayrışan, genel adıyla kriptoparalar, içinde bulunduğumuz koşullarda giderek daha yaygın kabul gören bir pozisyona gelmiştir. Sadece bireysel değil aynı zamanda kurumsal kullanıcıların da hem yatırım hem de ticari işlemlerinde kullanmaya başlamasıyla birlikte, kriptoparaların vergilendirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine yönelik tartışmalar da gündemde yerini almaya başlamıştır.

Kriptoparalar;
>>Blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenilirlik, kolaylık, aracısız hizmet, maliyet avantajları ve blokzincir teknolojisi çevresinde yapılanan yeni iş ve yatırım modelleri,
>>Geleneksel para ve bankacılık sistemine alternatif, yeni yatırım aracı olma yolundaki ilerlemeleriyle de
>>Ülke ekonomilerinde önemli etkiler yapabilecek yeni ve tanımlanması gereken varlıklar konumundadır.

Kriptopara ve ICO

Tüm sektörlerin hızla dijitalleştiği günümüzde, ürün ve hizmet sağlayıcıların sunduğu çözümlerin geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi ihtiyacı, farklı alternatiflerin üretilmesini sağlamıştır. 2008 yılında bir ödeme yöntemi ve para birimi olarak önerilen Bitcoin ve bu sistemin temelini oluşturan blokzinciri (Blockchain) son yıllarda neredeyse tüm sektörlerde blokzinciri tabanlı ürün ve hizmetlerin hayata geçmesine zemin hazırlamıştır.

Paranın dijital halini daha da ileriye taşıyan kriptoparalar; veri saklama ve taşıma işini, daha önce olmadığı kadar güvenilir bir hale getiren blokzincir; hukuki sözleşmelerin dijital versiyonları olarak kabul edilmeye aday gösterilen akıllı sözleşmeler; projelerin fon toplamak için ürettiği jetonları halka arz ettiği ICO’lar (Initial Coin Offering) ya da şirketlerin hisselerini dijital olarak dağıtabildiği STO’lar (Security Token Offering) yakın dönemde ilgi gören ve merak edilen konular arasına girdi. Bu raporda, kriptoparaların, ICO ve STO’ların hukuki durumları, nelere çözüm sundukları ve bu çözümlerin sunduğu avantajlar ve dezavantajlar ele alınmış olup dünyada kriptopara ekosisteminin uyguladığı regülasyonlar incelenerek, Türkiye’de yapılması beklenen yasal düzenlemeler için öneriler ve Türkiye ekonomisi için yarattığı fırsatlar tartışılmıştır.

KVKK ve Blokzinciri Teknolojisi

Kişisel veriler de dahil ağ̆ üzerinde tutulan veriler blokzinciri teknolojisinin temel bileşenlerinden birini oluşturmakta olup; söz konusu teknoloji bu bakımdan, son zamanlarda kişisel verilerin korunması mevzuatına dair yapılan çalışmaların önemli konularından birini oluşturmakta ve zaman zaman sert eleştiri oklarının da hedefi olmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “KVKK ve Blokzinciri Teknolojisi” raporu, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü hükümleri bakımından blokzinciri teknolojisinin incelenmesi, uyuşmazlık noktalarının tespiti ve mevcut gelişmeler ışığında sunulan çözüm önerilerinin derlenmesi amaçlanmaktadır.

Açık Veri

Dijitalleşme, yeni teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak iş modellerinin değişmesi sebebiyle, veriler ve dolayısıyla veriye dayalı ekosistemler odak noktası haline gelmiştir. Verinin küresel ekonominin yeni sermayesi olarak görülmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de “Açık Veri”dir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde veriler halka açık olarak sunulmaktadır. Açık Veri; son kullanıcılar, özel sektör ve kamu sektörü açısından büyük kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Açık Veri” raporu, açık verinin faydalarını, etkilerini, dünyadaki durumunu ve stratejileri ele almaktadır.

Dijital Kimlik

İnsanlar doğdukları andan itibaren kendilerini tekil olarak tanımlayacak kimlik bilgilerine sahip olurlar ve bu bilgilere zaman içerisinde yenilerini eklerler. Günümüzde farklı amaçlar için üretilen farklı kimliklerin de sayısı artarken, bu kimliklerin doğrulanması ve amaçlarına uygun yetkilendirilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik” raporu, kimliklerin dijitalleştirilmesi ve yönetilmesi için blokzinciri teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve kullanılabileceğini ele almaktadır. Raporda dijital kimlik projeleri için önerilen temel prensip ve bileşenlere yer verilmiştir.

Dünyada Blokzinciri Regülasyonları

Günümüzde akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasındaki aktörlere kadar çeşitli disiplinlerden araştırmacı ve uygulayıcılar, blokzinciri teknolojisinin hayatımıza devrim niteliğindeki hızlı girişini ve etkilerini konuşmakta ve tartışmakta; genel olarak yeni teknolojilerin insan hayatına getireceklerine hazır olmak amacıyla mevcut ve potansiyel durumları incelemekte, değerlendirmekte ve bunlara karşı aksiyon planı hazırlamaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu ilişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dünyada Blokzinciri Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri” raporu, kapsamlı bir çalışma ile dünya çapındaki düzenlemeleri özetlemektedir.

Tedarikçi Tanıma Platformu

Verimli bir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin daha iyi hizmetler sunarken maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Bunların anahtarı başarılı bir taşımacılık, depolama, envanter yönetimi ve aksaklık yaşatmadan gerçekleştirilen ödemelerdir. Ancak bunları başarmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri süreçler boyunca farklı engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu” raporu, blokzinciri teknolojisinin tedarik zinciri sürecindeki temel ihtiyaçlarından birisini ele almak üzere hazırlanmış bir proje modeli önermektedir.

Blockchain için Kavramsal Mimari

Blockchain temelli kullanım senaryolarının daha fazla yaygınlaşmasındaki en önemli engeller arasında bu yeni teknolojinin gerek olgusal karakteristiklerinin yeterince anlaşılamaması ve gerekse de gündeme gelişinin bu teknolojinin bir uygulaması ile oluşunun yarattığı karmaşa gösterilebilir. Bu sorunu aşmada öncelikle Blockchain’i bir çözüm olarak görmek ve sonrasında da bu çözüm için stratejileri ve alternatifleri ortak bir çerçeve üzerinden değerlendirebiliyor olmak faydalı olacaktır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blockchain için Kavramsal Mimari” raporu, blockchain için referans mimari tanımı yapmak üzere hazırlanmıştır.

Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması

Blokzinciri teknolojisi gün geçtikçe daha fazla sektörde ve ülkede yoğun bir şekilde kullanılarak sayısız uygulamanın ve projenin doğmasını sağlamıştır. Ancak, blokzinciri tabanlı bu uygulamaların çeşitli sektörlerde ve ülkelerde tasarlanması ya da hayata geçirilmesi aynı zamanda yepyeni bir dilin ve hatta dillerin ortaya çıkmasına, benzer işlemler için farklı terimlerin kullanılmasına veya aynı terimlerin farklı anlaşılmasına sebep olmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması” raporu, blokzinciri terminolojisine ait kavramların açıklamaları ile beraber Türkçe karşılık önerilerini sunmaktadır.