BCTR Çalışma Grubu Raporları

Açık Veri

Dijitalleşme, yeni teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak iş modellerinin değişmesi sebebiyle, veriler ve dolayısıyla veriye dayalı ekosistemler odak noktası haline gelmiştir. Verinin küresel ekonominin yeni sermayesi olarak görülmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de “Açık Veri”dir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde veriler halka açık olarak sunulmaktadır. Açık Veri; son kullanıcılar, özel sektör ve kamu sektörü açısından büyük kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Açık Veri” raporu, açık verinin faydalarını, etkilerini, dünyadaki durumunu ve stratejileri ele almaktadır.

Dijital Kimlik

İnsanlar doğdukları andan itibaren kendilerini tekil olarak tanımlayacak kimlik bilgilerine sahip olurlar ve bu bilgilere zaman içerisinde yenilerini eklerler. Günümüzde farklı amaçlar için üretilen farklı kimliklerin de sayısı artarken, bu kimliklerin doğrulanması ve amaçlarına uygun yetkilendirilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik” raporu, kimliklerin dijitalleştirilmesi ve yönetilmesi için blokzinciri teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve kullanılabileceğini ele almaktadır. Raporda dijital kimlik projeleri için önerilen temel prensip ve bileşenlere yer verilmiştir.

Dünyada Blokzinciri Regülasyonları

Günümüzde akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasındaki aktörlere kadar çeşitli disiplinlerden araştırmacı ve uygulayıcılar, blokzinciri teknolojisinin hayatımıza devrim niteliğindeki hızlı girişini ve etkilerini konuşmakta ve tartışmakta; genel olarak yeni teknolojilerin insan hayatına getireceklerine hazır olmak amacıyla mevcut ve potansiyel durumları incelemekte, değerlendirmekte ve bunlara karşı aksiyon planı hazırlamaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu ilişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dünyada Blokzinciri Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri” raporu, kapsamlı bir çalışma ile dünya çapındaki düzenlemeleri özetlemektedir.

Tedarikçi Tanıma Platformu

Verimli bir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin daha iyi hizmetler sunarken maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Bunların anahtarı başarılı bir taşımacılık, depolama, envanter yönetimi ve aksaklık yaşatmadan gerçekleştirilen ödemelerdir. Ancak bunları başarmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri süreçler boyunca farklı engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu” raporu, blokzinciri teknolojisinin tedarik zinciri sürecindeki temel ihtiyaçlarından birisini ele almak üzere hazırlanmış bir proje modeli önermektedir.

Blockchain için Kavramsal Mimari

Blockchain temelli kullanım senaryolarının daha fazla yaygınlaşmasındaki en önemli engeller arasında bu yeni teknolojinin gerek olgusal karakteristiklerinin yeterince anlaşılamaması ve gerekse de gündeme gelişinin bu teknolojinin bir uygulaması ile oluşunun yarattığı karmaşa gösterilebilir. Bu sorunu aşmada öncelikle Blockchain’i bir çözüm olarak görmek ve sonrasında da bu çözüm için stratejileri ve alternatifleri ortak bir çerçeve üzerinden değerlendirebiliyor olmak faydalı olacaktır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blockchain için Kavramsal Mimari” raporu, blockchain için referans mimari tanımı yapmak üzere hazırlanmıştır.

Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması

Blokzinciri teknolojisi gün geçtikçe daha fazla sektörde ve ülkede yoğun bir şekilde kullanılarak sayısız uygulamanın ve projenin doğmasını sağlamıştır. Ancak, blokzinciri tabanlı bu uygulamaların çeşitli sektörlerde ve ülkelerde tasarlanması ya da hayata geçirilmesi aynı zamanda yepyeni bir dilin ve hatta dillerin ortaya çıkmasına, benzer işlemler için farklı terimlerin kullanılmasına veya aynı terimlerin farklı anlaşılmasına sebep olmaktadır.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması” raporu, blokzinciri terminolojisine ait kavramların açıklamaları ile beraber Türkçe karşılık önerilerini sunmaktadır.