Blockchain Türkiye Platformu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Tokenizasyon: Geleceğin Para ve Varlık Sistemi” raporu yayımlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmak” vizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde; Blockchain Türkiye Platformu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Tokenizasyon: Geleceğin Para ve Varlık Sistemi Raporunda:

Tokenizasyon kavramının temelleri, standartları, blokzinciri ekosistemindeki önemi ve potansiyel uygulamaları ele alındı. Tokenizasyon ile sağlanan; artan likidite, şeffaflık, aracısız sahiplik ve azalan işlem maliyetleri gibi faydaların yanı sıra, düzenleyici engeller ve güvenlik endişeleri gibi unsurlardan kaynaklı zorlukları ve sınırlamaları da vurgulandı.

Raporda başarılı tokenizasyon projelerinden ve bunların sektörler üzerindeki etkilerinden örnekler veriliyor. Tokenlaştırma ekseninde gelecek beklentileri, blokzinciri teknolojisinde yaratılan yeni fırsatlar ve çeşitli sektörlerin dönüştürülmesi potansiyeli özetleniyor.

Rapor, tokenlaştırmanın blokzinciri teknolojisinde yarattığı devrimi anlamakla ilgilenen herkes için değerli bir kaynak.

> İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.