Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Enerji Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleri” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;

Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleri” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Finansal hizmetler sektöründe mevcutta yaygın olarak kullanımda olan blokzinciri teknolojisi günümüzde diğer birçok sektörün de ilgisini çekmiş durumdadır. Bu teknoloji, en temelinde işlemleri/süreçleri hızlandırması, maliyetleri düşürmesi, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir bir ortam sunması gibi sağlamış olduğu pek çok avantaj sayesinde küresel çapta kamu otoriteleri ve uluslararası şirketler tarafından benimsenmekte ve denenmektedir. Aynı zamanda, bu teknolojinin enerji sektörünün de gelişimini etkileyecek ve geleceğine yön verecek önemli etkenlerden biri arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Bu raporun hazırlanma sürecinde; dünya genelinde bu teknolojiye daha hızlı adapte olunması nedeniyle yabancı birçok kaynaktan yararlanılmış olup, okuyucularımızın blokzinciri teknolojisinin enerji alanındaki güncel gelişmeleri ve gelişime açık alanları hakkında bilgi birikimlerini artırmaları amaçlanmıştır.

Araştırmamızın ilk iki bölümü enerji sektöründeki kullanım alanları üzerinden ilerletilmiş olup, okuyucularımızın daha iyi anlaması adına kullanım alanlarına yönelik dünya genelindeki proje örneklerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, üçüncü bir aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldırması sebebiyle enerji sektöründe en yaygın kullanım alanına eşler arası enerji ticaret modellerinin sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere, dünya nüfusu ve enerji tüketimi günden güne artmakta ve bununla birlikte şirketlerin de sürdürülebilirlik hedefleri ile paralel olarak enerji yönetimi ve enerji verimliliği konuları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle örneklerimiz arasında değinmiş olduğumuz enerji tasarrufu sağlamaya yönelik geliştirilen bir diğer uygulamada ise blokzinciri teknolojisinin yanında yine gündemde olan nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin beraber kullanıldığını görebilirsiniz.

Dünyada ve Türkiye’de iklim kriziyle mücadelede karbonsuzlaşma süreci, yenilenebilir enerji çözümleri, enerjinin depolanması, depolama tesislerinin kurulması ve bunlara bağlı olarak sayılarının artması hedeflenen elektrikli araçlar ile şarj istasyonu çözümleri, dağıtım şebekelerinde yaşanan sıkıntılar ise diğer önemli konular arasında yer almaktadır.

İlerleyen günlerde daha da sık karşılaşacağımız Merkeziyetsiz Finans (DeFi) kavramı da ele alınmış olup, bu kavram ile aslında merkezi bir otoriteye bağlı olmayan ve herkes tarafından erişim sağlanabilen şeffaf bir finansal ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir. DeFi uygulamalarının blockzinciri teknolojisi ile birlikte yeni ürün ve hizmet sunma potansiyelinin bir hayli yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Son olarak, blokzinciri teknolojisinin regülasyon boyutlarının incelenmesi ve Türkiye’deki sektörel beklentilere değinilmesi ile rapor aşaması tamamlanmıştır. Düzenleyici çerçeveler ilk etapta mali riskler ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerden dolayı kripto para birimlerine dayalı işlemlerin finansal yönlerini düzenlemeye odaklanmaktadır. Diğer yandan, enerji sektöründe blokzinciri teknolojisi için ise dünyada henüz kabul gören veya belirli bir olgunluk seviyesine ulaşan bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Bu noktada düzenleyici otoritelerin yaklaşımlarına bakıldığında bir yandan tüketicileri korumaya devam ederken diğer yandan blokzinciri teknolojisindeki inovasyonların gelişmesine katkı sağlamak ve regülasyonel çerçevenin çizilmesinde gözlem yapmak amacıyla düzenleyici sanal alan (regulatory sandbox) çalışmalarından fayda sağladıkları gözlenmektedir. İngiltere, Fransa ve Singapur bu alanda öne çıkan ülkeler arasında bulunmaktadır. Kullanımı gittikçe yaygınlaşan bu teknolojinin tüm paydaşların endişelerini giderebilmek ve ortaya çıkabilecek suistimalleri önlemek adına hukuki ve yasal düzenlemelere hız kazandırılması son derece önem arz etmektedir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.