Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Akıllı Sözleşme” raporu yayımlandı.

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Akıllı Sözleşme” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Geleneksel sözleşmeler, hukuk sistemlerinin ve iş hayatının oldukça önemli bir parçası olarak yüzyıllardır tarafların vaatlerini, yükümlülüklerini ve haklarını düzenleyen araçlar olarak varlığını sürdürüyor. Bir sözleşmenin ortaya çıkması, taslak bir metne imza atılması için harcanan birkaç dakikadan, pazarlıkların anlaşmazlık ve kimi zaman güvensizlikle devam ettiği haftalar ve belki aylar alan bir süreyi gerektirebilir. Sözleşmelerin imzalanması ise sözleşmenin sonuçlanması veya amacının gerçekleşmesi anlamına gelmez; dolayısıyla sözleşmenin uygulanması da başlı başına bir iş yüküdür. Bu çerçevede sözleşmeler ilk cümlenin yazılmasından, son cümle ile birlikte sözleşme konusunun hayata geçmesine kadar devam eden bir süreçtir. Ne yazık ki kimi zamanlarda ise sözleşmeler hayata geçmez veya taraflar sözleşmeye aykırı davranışlar sergiler ve sonuçta tarafların güvensizliklerinin doğrulandığı, daha yorucu ve maliyetli bir yasal süreç ortaya çıkar.

Hayatımızdaki her adımın hızlandığı ve bilişim teknolojileriyle kontrol altına alındığı bugünlerde, bir sözleşmeden alınacak verimin her zaman yüzde yüz olmadığını anlamak gerekir. Bir sözleşmenin yazılmasından tamamlanmasına kadar geçen sürede ortaya çıkan zaman kaybı, iş yükü, maliyet ve güven testlerinin, bugün gelişmekte olan teknolojilerle aynı sayfada yer alamadığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bir sözleşmenin işlevlerini ve garantilerini taşımakla birlikte bugünün teknolojisinde kendini var edebilen çözüm ise akıllı sözleşmeleri işaret etmektedir.

Akıllı sözleşmeler 1990’ların başında icat edildiği dönemde geleneksel ve hukuki anlamda “sözleşme” işlevini yerine getirme amacıyla yaratılmamışsa da bugünün gereklilikleri ve hızla gelişen Blokzincir teknolojisiyle tarafların anlaşmalarını otomatikleştirme yolunu açmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel sözleşmelerin yaratılması ve yürütülmesindeki pek çok süreç ortadan kalkmakta; oldukça şeffaf ve net bir işlem süreci oluşmaktadır. Ancak temelde bilgisayar kodlarından oluşan akıllı sözleşmelerin, doğal bir dilde yazılmış olmaması ve hukuki niteliğinin belirsiz olması, bu teknolojinin regüle edilmesi, doğru şekilde kullanılması ve kullanıcıların (tarafların) korunması yönünden tartışmalara yol açmaktadır.

İşbu bu Akıllı Sözleşmeler Raporu, akıllı sözleşme teknolojisinin teknik açıdan daha iyi anlaşılması ve hukuki yönden kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için uzman bakış açıları ve yapıcı tartışma noktaları sunmakta, akıllı sözleşmelerin hukuki niteliğinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler içermektedir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.