Çalışma Grupları

Blockchain çalışma grupları, sektörel ve/veya konu bazlı bir düzende, Platin ve Altın Üye’lerin katılımı, Yürütme Kurulu’nun onayı ile oluşturulur.

Bu grupların amacı, ilgili dikeyler veya yataylarda ihtiyaç ve öncelikleri, kullanım alanlarını belirlemek; çeşitli raporlar oluşturmak; mümkünse pilot çalışmalar yapmak; ilgili sektör ve/veya konunun, kamu kurum ve kuruluşları, kanun yapıcılar, düzenleyici otoriteler nezdinde önceliklendirilmesi için Yürütme Kurulu’na gerekli önerilerde bulunmaktır.

Blockchain’in “cypherpunk” bir teknoloji ve “hacker-culture” ürünü olduğunun farkındayız; herhangi bir üye, Çalışma Grubu’na katkı vereceğine inandığı girişimlerin (startup’ların) ilgili çalışmaya katılabilmesi için gerekçeleri ile birlikte Çalışma Grubu Başkanı’na öneride bulunur. İlgili girişimin çalışmalara katılması uygun bulunması durumunda ilgili çalışma tamamlanana kadar sürecek olan “misafir üyeliği” onaylanır.