Çalışma Grupları

Blockchain çalışma grupları, sektörel ve/veya konu bazlı bir düzende, Platin ve Altın Üye’lerin katılımı, Yürütme Kurulu’nun onayı ile oluşturulur.

Bu grupların amacı, ilgili dikeyler veya yataylarda ihtiyaç ve öncelikleri, kullanım alanlarını belirlemek; çeşitli raporlar oluşturmak; mümkünse pilot çalışmalar yapmak; ilgili sektör ve/veya konunun, kamu kurum ve kuruluşları, kanun yapıcılar, düzenleyici otoriteler nezdinde önceliklendirilmesi için Yürütme Kurulu’na gerekli önerilerde bulunmaktır.