Kripto Hizmet Sağlayıcıları

Blockchain Türkiye Platformu Kripto Hizmet Sağlayıcıları Çalışma Grubu, Türkiye’de ve global düzeyde hızla gelişen ve gelişmeye açık olan Blockchain teknolojisinin üzerine inşa edilen kripto varlıkların potansiyelini keşfetmek, bu potansiyelin endüstrideki yenilikçi stratejilere olan etkisini tespit etmek ve gelecek girişimlere yön vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Kripto varlıkların kendine yer bulabildiği finans ve teknoloji sektörlerindeki konumu ve kullanılabilirliğinin belirlenmesi için öncü faaliyetlerde bulunmaktadır.

Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin regülasyon çalışmaları devam etmekle birlikte yurt dışında yürürlükte olan yabancı mevzuat değerlendirme çalışmalarının, Kripto Hizmet Sağlayıcıları Çalışma Grubu ile Hukuk ve Regülasyon Çalışma Grubu’nun ortak araştırmalarıyla ilerletilmesi planlanmaktadır. Türkiye için net olmayan hususların aydınlatılması için sektöre öncülük eden çalışma ve araştırmalar yürütülmektedir. Özellikle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının en önemli faaliyet alanları olan kripto varlık alım satım işlem platformu ve saklama hizmetlerinin regülatif bir çerçevede verilebilmesi için titizlikle yol göstermeye gayret edilmektedir.

Bu kapsamda; kripto varlıklarla ilgili planlanan yeni projelerin ve bunlara yönelik geliştirmelerin doğru hedefe odaklanması adına, bu hizmetleri sağlamaya öncülük eden teknolojik altyapı iyi analiz edilmelidir. Kripto Hizmet Sağlayıcıları Çalışma Grubu, bu ihtiyaç doğrultusunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının teknik bilgisi, teknolojik altyapısı ve sektörel deneyimlerini öngörülmesi beklenen yasal sınırlar içinde etkileşim ortamı yaratabilmek için destek vermektedir.

Kripto Hizmet Sağlayıcıları Çalışma Grubu, kripto varlıklara ve ilgili sektöre ilişkin amaçladığı tüm hedeflere yönelik olarak Blockchain Türkiye Platformu üzerinden platform toplantıları ve etkinlikler düzenlemek amacıyla faaliyet gösterecektir.