Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde, BCTR ilk raporlarını yayınlamaya başladı.

Üretim Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Tedarikçi Tanıma Platformu” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Yönetici Özeti aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Verimli bir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin daha iyi hizmetler sunarken maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Tedarik zincirinde maliyetleri düşürmenin ve daha iyi hizmet vermenin anahtarı başarılı bir taşımacılık, depolama, envanter yönetimi ve aksaklık yaşatmadan anlaşılan koşullara göre gerçekleştirilen ödemelerdir. Ancak bunları başarmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri tedarik zinciri süreçleri boyunca farklı engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Müşteri firmaların çalışacakları tedarikçi firmaları seçmek için firma hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, pek çok belge talep ederek firmayı tedarikçileri olarak kaydetmeden önce ilgili onayları almaları gerekmektedir. Hizmet verecek tedarikçi firmaların da potansiyel müşterilerine ulaşmaları, kendilerini sektörde duyurmaları ve güven uyandırmaları ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, Blokchain Türkiye Platformu Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu bahsedilen problemleri çözmek adına Blokzincir tabanlı bir Tedarikçi Tanıma Platformu çözümü ortaya koymuştur. Böylece, müşteriler ile tedarikçilerin birbirlerini rahatlıkla bulması, gerekli tüm bilgi ve belgelerin hızlıca hazır hâle getirilmesi ve doğrulanması mümkün olacaktır.

Kurgulanan Tedarikçi Tanıma Platformu’nun farklı tarafların içinde bulunduğu bir uzlaşma modeli oluşturması gerekmektedir. Oluşacak bu uzlaşma (consensus) sonrasında verinin doğruluğunun herkes tarafından kabul edilir ve eş sırayla kaydedilip saklanır olması gerekmektedir. Veri yönetimi özelinde gerçekleşen işlemlerin detayının görüntülenebileceği ve silinemez şekilde kaydının tutulacağı, yapılan güncellemelerin de aynı şekilde şeffaf ve değiştirilemez şekilde yeni kayıt olarak saklanacağı bir altyapının sağlanması gereklidir. Bu nedenle Blokzincir teknolojisinin iş ihtiyacına yönelik en uygun çözüm olduğu değerlendirilmektedir. Dünya örnekleri incelendiğinde de Blokzincir tabanlı birçok uygulamanın temelinde benzer bir Kurumsal Kimlik (Corporate ID) çözümü kurgulandığı görülmektedir.

Oluşturulacak sistemin çok sayıda paydaşı olacaktır. Kamu kurumları, finansal hizmet sağlayıcılar, birlikler, odalar ve dernekler, özel şirketler, KOBİ’ler, bankalar, lojistik firmaları, bilgi teknolojileri sağlayıcıları ve yatırımcılar sistemin önde gelen paydaşlarını teşkil etmektedir. Bu paydaşlar bilgi sağlayan, bilgi sorgulayan, bilgi onaylayan ve ekosistem sağlayan rollerinden bir ya da birden fazlasını alabilirler. Sistemde veriler halka açık, üyelere özel ve izinle erişilebilen olmak üzere üç farklı erişim seviyesinde tutulabilecektir. Sistemin katmanlı bilgi saklama kabiliyetiyle, veriler farklı izin süreçlerine tabi tutulabilecek ve her bir firmanın mahremiyeti kendi belirlediği ölçüde korunabilecektir.

Sistem platformda yer alacak firmalardan alınacak üyelik ücretleri ve platform üzerinde yapılacak her türlü veri saklama, doğrulama ve sorgulamaya yönelik işlemlerden alınacak komisyonlar ile kendi gelirini üretebilecektir. Bu sayede platform geliştirme, operasyon, bakım, güvenlik ve tanıtım maliyetleri karşılanabilecektir.

Tedarikçi Tanıma Platformu, tedarikçi, hizmet alan firma, kamu ve ekosistem yönünden önemli faydalar üretecektir. Tedarikçi firma ile hizmet alan firma arasındaki iletişimin sadeleştirilmesini sağlayacak, “kâğıtsız ticaret” (paperless trade) devrine geçişe imkân tanıyacak, tedarik zincirlerinin dijitalleşmesine hız kazandıracak, verimliliği arttırıp işlem sürelerini kısaltırken sahtecilik veya hatalardan doğan yanlışların da önüne geçerek tüm ekosisteme yarar sağlayacaktır.

Bundan sonraki süreçte sistemin hayata geçirilmesi için iş birliği imkanları değerlendirilecek, kamu kurumları ile karşılıklı beklentiler netleştirilecek, kavram kanıtlama alanları ve referans model netleştirilecek, rekabet hukuku ve diğer regülasyonlar yönünden sistem detaylı olarak değerlendirilecektir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.