Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “On-Chain Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;
On-Chain Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Daha Güvenilir Bir Geleceğe…
“Tüm medeniyetlerin temelinde istisnasız yer alan en önemli temel unsurlardan birisidir; GÜVEN.

Bireyler, topluluklar, organizasyonlar ve günümüz itibariyle algoritmalar arasında kurulan çapraz ilişkilerin hepsi sadece güven ile sürdürülebilir.

Tarih boyunca güveni tesis etmek için onu kuracak, kurallarını belirleyecek ve işletecek merkezi yapılar kurageldik. Bu süreçte sayısız kez asli görevi güveni tesis etme olan bu merkezi yapılar, onu sarsacak, zedeleyecek, yıkacak eylemlerden hiç geri kalmadılar. Güven, modern iletişim çağında dahi bir pamuk ipliğine bağlı.

Blokzinciri teknolojisi tarihte ilk kez güveni bireylerden ve kurumlardan alarak algoritmalara emanet etti. Kodların kanun olduğu bu yeni dünyada, sarsılamaz ve istismar edilemez güven ilişkilerinin kurulabilme ihtimali dahi bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) kavramı bu noktada ortaya çıkıyor ve yeni bir yönetişim modelini bizlere sunuyor.

Teoride DAO’lar iş modellerini ve hatta devletlerin işleyişini yeniden şekillendirerek dünyanın geleceğini değiştirebilecek güce sahip ancak pratikte yaşanan pek çok hadise bize gösteriyor ki daha kazanılması gereken çok tecrübeler, arşınlanması gereken uzun yollar var.

Elinizdeki rapor Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR) literatüre kazandırdığı sayısız çalışmalardan birisi. Pek çok üyemizin çabası ve katkısı ile BCTR On- Chain Çalışma Grubu çatısı altında hazırlandı ve en temel düzeyden başlayarak, okuyucusunu DAO kavramı ile alakalı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Hızla değişen bir dünyada, hızla değişen düşünce yapılarına ışık düşürecek bir pencere, yol açacak bir kapı olmasını temenni ediyoruz.”

> İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.