Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleri” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;
Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Enerji Sektöründe Blokzinciri Gelişmeleriraporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı.
Hazırlanan rapor aşağıdaki Sunuş yazısı ile okuyucularını karşılıyor:

“Geride bıraktığımız son birkaç yılda kripto para birimlerinin kullanımının yaygınlaşması, çok daha büyük bir kitle tarafından ilgi görmesi ve konvansiyonel finansal işlem ya da enstrümanlara göre farklı imkânlar sunmaları, kripto paraların oluşmasını sağlayan blokzinciri teknolojisinin daha fazla ilgi görmesini sağladı. Dünya genelinde pek çok sektörde hâlihazırda kullanılmaya başlanan ya da kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülen blokzinciri teknolojisi, enerji alanında da hem tüketiciler hem de sektör paydaşları için olumlu sonuçlanabilecek pek çok yenilik ve potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründe yer alması ile şeffaflığın artması, merkeziyetsiz yapı sayesinde maliyetlerin düşmesi, dağıtık işlemler ile güvenliğin artması ve akıllı sözleşmeler ile pek çok yeniliğin kullanıcılara sunulabilmesi beklenmektedir.

Hazırlanan bu rapor ile enerji sektörü özelinde blokzinciri teknolojisinin kullanım alanları ile bu teknolojinin kullanılmasının regülasyonel boyutları incelenmektedir. Bu kapsamda, ilk bölümde enerji sektöründe blokzinciri kullanım alanları (enerji ticareti, akıllı ev sistemleri, yeşil tarife & yenilenebilir enerji, şebeke yönetim sistemleri, e-mobilite vb.) öne çıkan örnekler ile gösterilmektedir. İkinci bölümde ise enerji sektöründe blokzinciri uygulanması konusunun regülasyon boyutu kapsamında özellikle uygulama alanında tecrübe sahibi ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından hayata geçirilen “sandbox (düzenleyici sanal alan)” uygulamaları incelenmiştir.”

> İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.