Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde, BCTR ilk raporlarını yayınlamaya başladı.

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Dijital Kimlik” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Yönetici Özeti aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

İnsanlar doğdukları andan itibaren kendilerini tekil olarak tanımlayacak kimlik bilgilerine sahip olurlar ve bu bilgilere zaman içerisinde yenilerini eklerler hatta farklı yerlere kayıt oluşturdukları sırada kendileri için farklı kimlikler yaratırlar. Eski zamanlarda kişilerin kendilerini ispat etmesi görünümleri ve tanıdıkları vasıtasıyla mümkün olurken ulus devlet yapılarının ve uluslararası sınırların oluşması ile daha resmi araçlara ihtiyaç duyulmuş ve nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, fatura vb fiziksel dokümanlar ile kim olduklarını ispatlamaya başlamışlardır.

Özellikle son yıllarda kişilerin çok fazla yerde kendilerini tanımlamaları ihtiyacı doğmaya başlamıştır. Bu durum da beraberinde fiziksel doküman paylaşmanın zorluğu ve zaman kaybı, gerekenden fazla bilgi paylaşımı, paylaşılan bilgilerin akıbetinin bilinmemesi, bilgileri açık (sesli ya da yazılı) paylaşmaktan doğan güvenlik zafiyeti gibi zorlukları beraberinde getirmektedir.

Günümüz dünyasında dijitalleşmenin getirdiği imkanlardan azami fayda sağlamak için “dijital kimlik” kavramı ortaya çıkmış olup kişilerin kendi kimlik bilgilerini dijital ortamda farklı kurumlar ile paylaşabilmesi bu sayede kayıt, başvuru gibi süreçlerin tamamını dijital gerçekleştirebilmesi mümkün hale gelmiştir. Hatta bu süreçlerde kişilerin kendi verilerini kaynağını değiştirmeden kendisini kanıtlama amaçlı paylaşması sağlanabilmektedir.

Raporda dijital kimliğin neden önemli olduğu anlatılmış ve örnek kullanım senaryolarından yola çıkılarak böyle bir kimliğin işlemesini sağlayacak ekosistemin paydaşları belirlenmiştir. Raporda belirtildiği gibi dijital kimliğin hemen tüm sektörlerde kullanım alanı bulunup kamu ve özel paydaşların bir araya gelmesi ile daha büyük etki yaratması mümkün hale gelmektedir.

Raporda sadece gerçek kişilere odaklanılmış olup dijital kimlik konusu genel olarak ele alınmıştır. Dijital kimlik konusunda tüm dünyada farklı çözüm ve alt yapılar gelişmektedir. Raporda dijital kimlik projeleri için önerilen temel prensip ve bileşenlere yer verilmiştir. Ülkemizde dijital kimlik ekosisteminin yaratılmasının getireceği faydalar şu şekilde sıralanmıştır:

  • Mobil cihazlar aracılığı ile kullanıcıların ’kendisi’ olduklarını kanıtlayabilmeleri
  • Doğrulanan kimlik bilgilerinin tüzel ve gerçek kişilere hızlı, kolay ve güvenli iletimi
  • ‘Sadece gerektiği kadar’ prensibiyle, kimlik bilgilerinin paylaşım detay ve süresinin kontrolünü kullanıcıya veren artırılmış mahremiyet sağlanması
  • Kullanıcının doğrulanmış bilgilerinin hızlı iletim ve paylaşımıyla zaman kazanımı
  • Merkezi olmayan yapıda veri gizliliği, veri güvenliği ve veri bütünlüğünün birlikte temini

Başarılı dünya örneklerinden, tasarım prensiplerden ve kimlik yönetim modellerinden yola çıkıldığında dijital kimlik hizmetlerini yönetebilmenin en uygun yolunun dağıtık yapılarda işbirlikleri çerçevesinde yapılmasının sürdürülebilir bir dijital kimlik projesi için kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Ülkemizde de başka pek çok konuda örnekleri olduğu gibi kolektif bir çalışma örneğinin bu alanda da hayata geçmesini ve daha dijital bir Türkiye’ye ulaşmak en büyük dileğimizdir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.