Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” altında yer alan “Vergi, Muhasebe ve Denetim Alt Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Vergi – Muhasebe ve Denetim Açısından Kriptoparaların İncelenmesi” raporu yayımlandı.

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” altında yer alan “Vergi, Muhasebe ve Denetim Alt Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Vergi – Muhasebe ve Denetim Açısından Kriptoparaların İncelenmesi” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Blok zincir altyapısı üzerinde ilk olarak Bitcoin ile ortaya çıkan ve daha sonra çeşitli dönüşümlerle farklı para birimlerine ayrışan, genel adıyla kriptoparalar, içinde bulunduğumuz koşullarda giderek daha yaygın kabul gören bir pozisyona gelmiştir. Sadece bireysel değil aynı zamanda kurumsal kullanıcıların da hem yatırım hem de ticari işlemlerinde kullanmaya başlamasıyla birlikte, kriptoparaların vergilendirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine yönelik tartışmalar da gündemde yerini almaya başlamıştır.

Kriptoparalar;

  • Blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenilirlik, kolaylık, aracısız hizmet, maliyet avantajları ve blokzincir teknolojisi çevresinde yapılanan yeni iş ve yatırım modelleri,
  • Geleneksel para ve bankacılık sistemine alternatif, yeni yatırım aracı olma yolundaki ilerlemeleriyle de
  • Ülke ekonomilerinde önemli etkiler yapabilecek yeni ve tanımlanması gereken varlıklar konumundadır.

Kriptoparalara ilişkin birinci öncelik bu varlıkların hukuki tanımlarının/kabullerinin yapılmasıdır. Bu tanımlama yapılırken, bu varlıkların gelişmesine ve ülkenin bu gelişmeden en fazla faydayı sağlamasının hedef alınması, bu varlıkların ülke mevzuatı ve özellikle de vergi mevzuatı karşısındaki konumunun çok hassas olarak belirlenmesi amaçlanmalıdır. Bu konuda yurtdışı ülke uygulama ve tanımlamalarının yakınen takibinin çok önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Raporumuzun hazırlanması sırasında, hem uluslarası hem de yerel mevzuat taranarak, kriptoparaların vergilendirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine yönelik konular
ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Her ne kadar kriptoparalar uzunca bir süredir işlemlere konu olmaktaysa da, ticari işlemlerde kullanımı özellikle son yıllarda daha yaygın görülmeye başlanmış olup, düzenleyici kurumların kriptoparalara özel mevzuat düzenlemelerine yönelik değerlendirmeleri devam etmektedir.

Raporumuz kapsamında, kriptoparalara ilişkin değerlendirmeler yapılırken, halihazırda mevzuatta tanımlanmış diğer varlıkların özellikleriyle mukayese edilerek bir sonuca ulaşmaya çalışılmıştır. Buradan hareketle, raporumuz tavsiye niteliğinde prensip bazlı bir çalışma olup, her bir uygulamanın özel değerlendirme gerektireceği düşünülerek okunmalıdır.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.