BCTR, İstanbul Üniversitesi ve ATEZ arasında imzalanan işbirliği protokolu ile blockchain tabanlı teknolojiler üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor;

  • Dezavantajlı gruplar-gençler için Blockchain tabanlı teknoloji eğitimleri noktasında katkı sunmak,
  • Nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sunmak amacıyla İstanbul’daki gençler için farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemek,
  • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blockchain Laboratuvar’ı bünyesinde sanayi, Üniversite ve STK işbirliği yapılarak araştırma geliştirme faaliyetlerinde kamu yararı gözetilerek programlar düzenlemek.

Gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile İstanbul Üniversitesi aynı zamanda;

BCTR ve ATEZ’in web-sitelerinde marka ve logosu ile görünürlük kazanacak;

  • BCTR’nin Üyeler Komitesi’ne katılabilecek;
  • BCTR’nin tüm etkinlik ve buluşmalarına davet edilecek;
  • Çalışma gruplarına katılabilecek.

2018 yılında Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında, kâr amacı gütmeyen bir inisiyatif olarak, kurulan BCTR pek çok üyesi ve iş birlikleri ile blokzinciri teknolojisine yönelik çalışmalarına devam ediyor.