Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu” yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;
Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu”, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı.

Hazırlanan rapor Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın Sunuş yazısının devamında Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi ve SRP-Legal Hukuk Ofisi Kurucu Yoneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün‘ün Önsöz yazısı ile okuyucularını karşılıyor;

“Günümüzde hızla gelişmekte olan teknolojinin bir sonucu olarak hayatımıza giren blokzincir teknolojisi hem finans dünyasındaki rolü hem de uygulama alanlarının her geçen gün artmasıyla birçok alanda dönüşüm yaratmaya ve bu sayede günlük hayatımıza entegre olmaya başlamıştır. Blokzincir teknolojisinin günlük hayatımızda yaratmaya başladığı etki, bu alana özel hukuki düzenlemelere olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır.
Mevcut durumda, ulusal ve uluslararası alanda blokzincir teknolojisini düzenleyen kapsamlı ve özel bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemelerin blokzincir teknolojisini ilgilendiren hususlarda uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

Blokzincir ağlarında yer alan verilerin kişisel veri olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu tartışmalı olmakla birlikte, bu verilerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi halinde, karakteristiği itibariyle bir depolama sistemi olan blokzincir teknolojisinde kişisel verilerin muhafazası, kontrolü ve ilgili kişinin haklarının ne kapsamda korunacağı hususları gündeme gelmektedir.
Bu kapsamda, KVKK ve ilgili mevzuat ile Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (‘‘GDPR’’) ve ilgili hukuki düzenlemelerinin blokzincir teknolojisindeki yerinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, Blockchain Türkiye Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu olarak hem blokzincir teknolojisini hem de bu alandaki ulusal ve uluslararası tüm güncel hukuki düzenleme ve çalışmaları detaylıca inceleyerek KVKK ve GDPR kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatının blokzincir teknolojisindeki yerine ve bu alanda kişisel verilerin korunmasının önemine ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunduk.
Büyük bir titizlikle yeniden hazırladığımız Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzincir Teknolojisi Raporu’nu siz değerli okuyucularımıza sunmaktan büyük mutluluk duyarız.”

> İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.