Hakkımızda

Blockchain teknolojisi başta iş dünyası olmak üzere, kamu ve bireysel yaşam üzerinde köklü etkilere sahip olma gücünü taşımaktadır. Bu güç sadece araç olarak yenilikçi bir teknoloji olmanın ötesinde düşünce yapısını ve iş süreçlerini yeniden tanımlamayı gerektirmektedir.

Blockchain Türkiye Platformu, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde ticari kaygılardan uzak bir çizgide ve bağımsız bir yapıda kurulmuştur.

Bu çerçevede Blockchain Türkiye Platformu’nun vizyonu, misyonu ve ilkeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Vizyonu:

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmak.

Misyonu:

Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturmak.

İlkeleri:

 • Kar amacı ve ticari kaygı gütmemek;
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarına uygun hareket etmek;
 • Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonundan asla ayrılmamak;
 • Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için:
  • Eğitimler (seminerler, sertifika programları, akademik yayınlar) vermek;
  • Etkinlikler (çalıştaylar, konferanslar, paneller) düzenlemek;
  • Yayınlar (kitaplar, raporlar, dergi ve ekler, bültenler) yapmak;
  • İçerikler (haberler, makaleler, konuk konuşmacılar ve yazarlar, mülakatlar, sosyal medya ve web içerikleri) üretmek;
  • İş birliklerinde (yerli ve yabancı; kamu kurumları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları) bulunmak.
 • Blockchain konsorsiyumlarının kurulmasına destek olmak;
 • Kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmak; onları düzenlenecek etkinliklere davet etmek; onlarla istişare toplantıları düzenlemek; onların mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermek ve katkıda bulunmak;
 • Prototip geliştirme, kavram kanıtlama çalışmalarına (Proof of Concept – PoC), yeşil ve beyaz kitapların (green paper & white paper) çıkarılmasına destek vermek;
 • Çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek.