İş Birlikleri

Blockchain Türkiye Platformu, kurduğu ve kuracağı yerli ve yabancı iş birlikleriyle; üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları ile bir ekosistem ağı oluşturmayı hedeflemektedir.


Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF), Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken orta, uzun vadeli politikalar hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm politikalarına katkı sağlayacak çalışmalar yapan Forum, bilgi toplumuna dönüşüm konusundaki uluslararası gelişmeler, Avrupa Birliği Dijital Gündemi, Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmaları başta olmak üzere güncel çalışmaları takip ederek değerlendirmektedir.

Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD BTF, sürekli bilgi paylaşımında bulunarak, yeni fikirler ve olası çalışma konuları üzerinde beraber çalışmak, bu çerçevede ortak çalışma konularına ilişkin olarak etkinlikler (çalıştay, seminer, v.b.) düzenlemek, “Blockchain” temalı yazılım yarışması düzenlemek, ortak rapor üretmek, BCTR temsilcilerini TÜSİAD’ın ilgili yuvarlak masaları ve çalışma gruplarına davet etmek üzere BCTR üyesi olmuştur.

EDAM, Türkiye’nin yeni dünya düzeni içinde alacağı yeri belirleyecek politika alanlarına dair görüş oluşturmak suretiyle Türkiye içinde ve dışında karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. EDAM bu çerçevede araştırmalar yapmasının yanı sıra düzenli yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenlemektedir. EDAM aynı zamanda çeşitli kuruluşlar ile ortak araştırma ve yayın konularında işbirliği yapmaktadır.

EDAM, BCTR’nin; kamu kurumları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları ile bir ekosistem ağı oluşturmak hedefine katkı sağlamak üzere ilk üyelerinden biri oldu. Bu iş birliği ile EDAM, Blockchain ekosisteminin gelişimine dair uluslararası ilişkiler, politika ve regülasyonlar alanlarında BCTR’nin içerik partneri olacak.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, küresel erişime sahip multidisipliner bir araştırma ve öğretim bölümüdür. Enstitü’nün misyonu, yenilikçi teknolojiler ve hukukun kesişiminde ortaya çıkan sorunları araştırmak ve toplum üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Yüksek Lisans Programı, öğrencileri sürekli değişen bilgi ortamını takip ederek hukuk ve teknolojinin birbirleri üzerindeki etkisine dair bir anlayış geliştirmeye hazırlar. Bir araştırma kurumu olarak, hukuk ve bilgi teknolojilerinin tüm paydaşları nasıl etkilediğini daha iyi kavramak için konferanslar ve atölyeler aracılığıyla kamu ve özel sektör ile sivil toplum arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Blockchain’e ilişkin olarak ortak ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenmesi; uluslararası hukuki/politik/teknik yaklaşımların analiz edilmesi ve en iyi uygulama örneklerinin eşgüdümlü takibi, üniversite yapısı içinde lisans ve lisansütü programlar, öğrenci kulüpleri, mezunlar derneği seviyesinde farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla ortak dersler ve sertifika programları açılması, regülasyon ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve “co-regulation,” “soft regulation,” ve “better regulation” özelinde konunun pazar dinamiklerine uygun şekilde regüle edilmesinin sağlanmasına katkı vermek üzere BCTR üyesi olmuştur.


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. yılına doğru yol alan, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

İTÜ, Blockchain teknolojisi ile ilgili akademik araştırmaları koordine etmek, Blockchain teknolojisinde uzman yüksek lisans ve doktora seviyesinde insan gücünün yetiştirilmesini yönlendirmek ve buna katkıda bulunmak, Dünyada yarışabilecek blockchain teknolojisini kullanan ürünlerin ve/veya çözümlerin geliştirilmesi için üniversite-endüstri iş birliklerini yönlendirmek, akademik destek sağlamak, Blockchain teknolojisinin toplumda, endüstride ve akademide farkındalığının sağlanması için toplantıların, organizasyonların, yarışmaların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak ve ev sahipliğinde, her yıl ortaklaşa bir “Blockchain” temalı “Hackathon” (Yazılım Yarışması) düzenlemek üzere BCTR üyesi olmuştur.


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuştur. Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim dili İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir.

İYTE, ortak çalışma konularına ilişkin birlikte eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler düzenlemek, her yapılacak çalıştay ve diğer etkinlikler sonucunda çıkabilecek yeni konularda İYTE Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora tezleri verilmesini teşvik etmek üzere BCTR üyesi olmuştur.


Kadir Has Üniversitesi 1997’den bugüne İstanbul’un merkezinde uluslararası bağlantıları ve çeşitli burs imkanları ile eğitim veren üçüncü nesil bir üniversitedir.

Kadir Has Üniversitesi, Blockchain teknolojisi ile ilgili akademik araştırmaları koordine etmek, Blockchain teknolojisinde uzman yüksek lisans ve doktora seviyesinde insan gücünün yetiştirilmesini yönlendirmek ve buna katkıda bulunmak, Dünyada yarışabilecek blockchain teknolojisini kullanan ürünlerin ve/veya çözümlerin geliştirilmesi için üniversite-endüstri iş birliklerini yönlendirmek, akademik destek sağlamak, Blockchain teknolojisinin toplumda, endüstride ve akademide farkındalığının sağlanması için toplantıların, organizasyonların, yarışmaların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak ve ev sahipliğinde, her yıl ortaklaşa bir “Blockchain” temalı “Hackathon” (Yazılım Yarışması) düzenlemek üzere BCTR üyesi olmuştur.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

MÜSİAD, karşılıklı eğitim ve kaynak desteği sağlamak, seçili toplantılarda temsiliyet göstermek, düzenlenecek etkinliklerde karşılıklı konuşmacılar davet etmek ve tecrübe paylaşımı maksadıyla iki tarafın yöneticilerini belirli periyotlarla bir araya getirmek üzere BCTR üyesi olmuştur.


Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, ticaretin daha rekabetçi, hızlı, kolay ve güvenli yapılmasını sağlayarak ülkemizin dünyada lider ülkeler arasında yer almasına öncülük etme vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan, iç ticaret, dış ticaret ve gümrük işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

T.C. Ticaret Bakanlığı, sürekli bilgi paylaşımında bulunarak, yeni fikirler ve olası çalışma konuları üzerinde beraber çalışmak, ortak çalışma konularına ilişkin eğitimleri birlikte vermek, çalıştaylar ve etkinlikleri birlikte düzenlemek, ortak AR-GE faaliyetleri yürütmek ve AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülecek etkinliklerde işbirliği yapmak üzere BCTR üyesi olmuştur.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki en büyük mikrofinans kuruluşlarından biridir ve Grameen Trust’ın saha ortağıdır. 2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu mikrokrediler ile Türkiye’nin bütün dar gelirli ailelerine, kadınlar vasıtasıyla uygun finansal hizmetler sunarak, onları kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmaları için teşvik etmektedir. Bu sayede, ekonomik ve sosyal durumlarını geliştirmelerini ve finansal sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Hâlihazırda, TGMP Türkiye genelinde 64 ilde ve 96 şubede faaliyet göstermektedir. TGMP’nin kredi ödeme istatistiklerine göre dağıtılan mikrokredi miktarı 875 milyon TL’yi aşmıştır ve 185.000’den fazla dar gelirli kadının iş hayatına katılımını sağlamıştır.

TGMP, uluslararası mikrofinans sistemini etkileyecek çeşitli yenilikçi teknolojik çözümler üretmiştir. Bu misyon doğrultusunda, TGMP, MicroCreditCoin (MCC) e-Pazar Yeri Platformu ile sosyal işletmecilik, mikrokredi, e-ticaret ve kripto para piyasalarını birleştirerek yoksulluğun olmadığı bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlayan bir platform ortaya koymaktadır. MCC e-Pazar Yeri Platformu, blokzincir teknolojisini mikrofinans alanında uygulayarak dünya genelinde finansal kapsayıcılık sorununu çözmeye odaklanmaktadır. MCC e-Pazar Yeri Platformu, finansal katılımın önündeki engelleri kaldırmayı ve banka hesabı olmayan bireylerin finansal hizmetlere erişimini sağlayacaktır. MCC e-Pazar Yeri Platformunun temel amacı, kârı en üst düzeye çıkarmak yerine iyiliği en üst düzeye çıkarmaktır. Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Muhammad Yunus’un da belirttiği gibi, “Para kazanmak bir mutluluktur, diğer insanları mutlu etmek ise süper mutluluktur.”


Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 1979 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, yeni medya, internet ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan, 200’e yakın TÜBİSAD üyesi şirket, Türkiye’de yıllık 117 milyar liralık ticaret hacmini yönetmektedir.

TÜBİSAD, karşılıklı eğitim ve kaynak desteği sağlamak, seçili toplantılarda temsiliyet göstermek, düzenlenecek etkinliklerde karşılıklı konuşmacılar davet etmek ve tecrübe paylaşımı maksadıyla iki tarafın yöneticilerini belirli periyotlarla bir araya getirmek üzere BCTR üyesi olmuştur.


TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten, en yetkin, ulusal Ar-Ge merkezidir. 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 1600’ü aşan insan kaynağıyla TÜBİTAK-BİLGEM, uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirmektedir.

TÜBİAK-BİLGEM, BCTR için eğitim ve seminerler düzenlemek, BCTR tarafından organize edilecek proje toplantılarına katılmak, bu toplantılarda görüş bildirmek ve BCTR’nin ilgi alanına giren konularda kavram kanıtlama (PoC) denemeleri üzerine çalışmak ve katkı sağlamak için BCTR üyesi olmuştur.