İş Birlikleri

Blockchain Türkiye Platformu, kurduğu ve kuracağı yerli ve yabancı iş birlikleriyle; üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları ile bir ekosistem ağı oluşturmayı hedeflemektedir.