İş Birlikleri

Blockchain Türkiye Platformu, kurduğu ve kuracağı yerli ve yabancı iş birlikleriyle; üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları ile bir ekosistem ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD BTF, sürekli bilgi paylaşımında bulunarak, yeni fikirler ve olası çalışma konuları üzerinde beraber çalışmak, bu çerçevede ortak çalışma konularına ilişkin olarak etkinlikler (çalıştay, seminer, v.b.) düzenlemek, “Blockchain” temalı yazılım yarışması düzenlemek, ortak rapor üretmek, BCTR temsilcilerini TÜSİAD’ın ilgili yuvarlak masaları ve çalışma gruplarına davet etmek üzere BCTR üyesi olmuştur.

EDAM, BCTR’nin; kamu kurumları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, diğer ülke ve birliklerin blockchain platform ve konsorsiyumları ile bir ekosistem ağı oluşturmak hedefine katkı sağlamak üzere ilk üyelerinden biri oldu. Bu iş birliği ile EDAM, Blockchain ekosisteminin gelişimine dair uluslararası ilişkiler, politika ve regülasyonlar alanlarında BCTR’nin içerik partneri olacak.

EPİAŞ ulusal ve uluslararası enerji piyasalarında önde gelen çözümlere destek vermek, sürekli bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, Enerji Piyasalarının gelişimine yönelik yeni fikirler üzerinde çalışmak, her yıl “Enerji’de Blockchain” temalı “Hackathon” düzenlemek, EPİAŞ’ın ilgi alanına giren konularda kavram kanıtlama (PoC) denemeleri üzerine çalışmak, enerji piyasalarında ve enerji sektöründe blockchain framework’u oluşturulmasında liderlik yapmak için BCTR üyesi olmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Blockchain’e ilişkin olarak ortak ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenmesi; uluslararası hukuki/politik/teknik yaklaşımların analiz edilmesi ve en iyi uygulama örneklerinin eşgüdümlü takibi, üniversite yapısı içinde lisans ve lisansütü programlar, öğrenci kulüpleri, mezunlar derneği seviyesinde farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla ortak dersler ve sertifika programları açılması, regülasyon ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve “co-regulation,” “soft regulation,” ve “better regulation” özelinde konunun pazar dinamiklerine uygun şekilde regüle edilmesinin sağlanmasına katkı vermek üzere BCTR üyesi olmuştur.

İTÜ, Blockchain teknolojisi ile ilgili akademik araştırmaları koordine etmek, Blockchain teknolojisinde uzman yüksek lisans ve doktora seviyesinde insan gücünün yetiştirilmesini yönlendirmek ve buna katkıda bulunmak, Dünyada yarışabilecek blockchain teknolojisini kullanan ürünlerin ve/veya çözümlerin geliştirilmesi için üniversite-endüstri iş birliklerini yönlendirmek, akademik destek sağlamak, Blockchain teknolojisinin toplumda, endüstride ve akademide farkındalığının sağlanması için toplantıların, organizasyonların, yarışmaların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak ve ev sahipliğinde, her yıl ortaklaşa bir “Blockchain” temalı “Hackathon” (Yazılım Yarışması) düzenlemek üzere BCTR üyesi olmuştur.

İYTE, ortak çalışma konularına ilişkin birlikte eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler düzenlemek, her yapılacak çalıştay ve diğer etkinlikler sonucunda çıkabilecek yeni konularda İYTE Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora tezleri verilmesini teşvik etmek üzere BCTR üyesi olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi, Blockchain teknolojisi ile ilgili akademik araştırmaları koordine etmek, Blockchain teknolojisinde uzman yüksek lisans ve doktora seviyesinde insan gücünün yetiştirilmesini yönlendirmek ve buna katkıda bulunmak, Dünyada yarışabilecek blockchain teknolojisini kullanan ürünlerin ve/veya çözümlerin geliştirilmesi için üniversite-endüstri iş birliklerini yönlendirmek, akademik destek sağlamak, Blockchain teknolojisinin toplumda, endüstride ve akademide farkındalığının sağlanması için toplantıların, organizasyonların, yarışmaların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak ve ev sahipliğinde, her yıl ortaklaşa bir “Blockchain” temalı “Hackathon” (Yazılım Yarışması) düzenlemek üzere BCTR üyesi olmuştur.

MÜSİAD, karşılıklı eğitim ve kaynak desteği sağlamak, seçili toplantılarda temsiliyet göstermek, düzenlenecek etkinliklerde karşılıklı konuşmacılar davet etmek ve tecrübe paylaşımı maksadıyla iki tarafın yöneticilerini belirli periyotlarla bir araya getirmek üzere BCTR üyesi olmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı, sürekli bilgi paylaşımında bulunarak, yeni fikirler ve olası çalışma konuları üzerinde beraber çalışmak, ortak çalışma konularına ilişkin eğitimleri birlikte vermek, çalıştaylar ve etkinlikleri birlikte düzenlemek, ortak AR-GE faaliyetleri yürütmek ve AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülecek etkinliklerde işbirliği yapmak üzere BCTR üyesi olmuştur.

TGMP, uluslararası mikrofinans sistemini etkileyecek çeşitli yenilikçi teknolojik çözümler üretmiştir. Bu misyon doğrultusunda, TGMP, MicroCreditCoin (MCC) e-Pazar Yeri Platformu ile sosyal işletmecilik, mikrokredi, e-ticaret ve kripto para piyasalarını birleştirerek yoksulluğun olmadığı bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlayan bir platform ortaya koymaktadır. BCTR ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında bu çalışmaların geniş kitlelere ulaşması ve paydaşlarının karşılıklı artırılması hedeflenmektedir.

TÜBİSAD, karşılıklı eğitim ve kaynak desteği sağlamak, seçili toplantılarda temsiliyet göstermek, düzenlenecek etkinliklerde karşılıklı konuşmacılar davet etmek ve tecrübe paylaşımı maksadıyla iki tarafın yöneticilerini belirli periyotlarla bir araya getirmek üzere BCTR üyesi olmuştur.

TÜBİAK-BİLGEM, BCTR için eğitim ve seminerler düzenlemek, BCTR tarafından organize edilecek proje toplantılarına katılmak, bu toplantılarda görüş bildirmek ve BCTR’nin ilgi alanına giren konularda kavram kanıtlama (PoC) denemeleri üzerine çalışmak ve katkı sağlamak için BCTR üyesi olmuştur.