Üyelik Başvurusu

Henüz Blockchain Türkiye Platformu üyesi olmadınız mı?

Blockchain Türkiye Platformu üyeliği, blockchain teknolojisinin iş dünyasını ve ilişkilerini değiştireceğine inanan, bu değişim ve dönüşüm süreci içinde aktif bir rol almak isteyen, dönüşüm sürecinde sektörüne ve iş ağlarına liderlik etmek isteyen tüm tüzel kişilere ve organizasyonlara açıktır.

Blockchain Türkiye Platformu’nun üyesi olarak

Aktif bir ekosistemin ve iş ağının önemli bir oyuncusu olabilirsiniz.
Yürütme Kurulu‘na katılabilir, Çalışma Grubu‘nda lider olabilirsiniz.
Etkinlikler ve web sitesinde görünürlük kazanabilirsiniz.
Konsorsiyumlar kurabilir Blockchain teknolojisinin uygulayıcısı olabilirsiniz.

Blockchain Türkiye Platformu Üyelik Tablosu

Üyelik Özellikleri Altın Üye Platin Üye
Yıllık Üyelik Ücreti 15.000 TL + KDV 30.000 TL + KDV
Yürütme Kurulu’nda sandalye
(5 Platin üye ile sınırlıdır)
Çalışma Grupları’na başkanlık
Etkinlikler ve buluşmalarda görünürlük
Web sitesinde görünürlük
Üyeler Komitesi’ne katılım
Tüm platform etkinlik ve buluşmalarına katılım
Seçili toplantılara davet
Çalışma Grupları’na katılım*


*BCTR üyesi olmak için, mevcut üyelerimizden en az bir tanesinin olumlu referansı aranmaktadır.

*Blockchain’in “cypherpunk” bir teknoloji ve “hacker-culture” ürünü olduğunun farkındayız; herhangi bir üye, Çalışma Grubu’na katkı vereceğine inandığı girişimlerin (startup’ların) ilgili çalışmaya katılabilmesi için gerekçeleri ile birlikte Çalışma Grubu Başkanı’na öneride bulunur. İlgili girişimin çalışmalara katılması uygun bulunması durumunda ilgili çalışma tamamlanana kadar sürecek olan “misafir üyeliği” onaylanır.