Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Blokzincir Uygulamaları” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;
Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Blokzincir Uygulamalarıraporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı.

Hazırlanan rapor Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın Sunuş yazısının devamındaki KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan’ın Önsöz yazısı ile okuyucularını karşılıyor:

“Dünya genelinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için iklim değişikliği ile mücadelenin artık zorunluluk olduğu bir dönemdeyiz. Devletler ve şirketler yatırımcıların, düzenleyicilerin ve daha geniş toplulukların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSY) odaklı talepleriyle karşı karşıya. Bu talepler, özellikle topluma sağladıkları değeri daha iyi göstermeleri, etkilerini daha sürdürülebilir bir dünyayı teşvik etmek için kullanmaları ve uzun vadeli değer üreten şeffaf bir iş modeli benimsemelerine odaklanıyor.

Küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin geldiği nokta düşünüldüğünde, paydaşların ve toplumun beklentilerini karşılamak öncelikle geniş ve karmaşık tedarik zincirlerinin doğru yönetimi ile mümkündür. Artan çevresel sorunlar ve maliyetler, sınırlı doğal kaynaklar, küresel ısınma, enerji kaynaklarının tükenmesi gibi sorunlar şirketlerin tedarik zincirlerinde çevresel ve sosyal riskleri değerlendirmesini ve önlem almasını hayati kılmıştır. Özellikle pandeminin tedarik zincirleri üzerindeki yıkıcı etkisi görüldükten sonra, iklim krizinin etkilerinin de öne çıkmasıyla tedarik zinciri ağlarında sürdürülebilir bir yaklaşımın izlenmesi zorunluluk haline gelmiş, rekabet açısından firmaları daha sürdürülebilirlik odaklı, şeffaf ve analitik çözümlere yöneltmiştir.

Blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri boyunca sağladığı şeffaflık ve izlenebilirlik sayesinde kaynak kullanımı daha verimli hale gelirken, karbon emisyonlarının azaltılmasında da kuruluşlara gerçek veriyi sunmaktadır. Bunun yanı sıra tedarik zinciri sırasında ortaya çıkan atıkların yönetimi, döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, hammadde ya da ürün nakliyesinde yaşanan sorunlar akıllı anlaşmalarla giderilerek ulaşım maliyeti ve süresi azaltılabilmektedir.

Blockchain Türkiye Platformu bünyesinde hazırladığımız bu raporda, Blokzinciri teknolojisinin dünya genelindeki en iyi uygulama örneklerini paylaştık ve sürdürülebilirlik alanında sunduğu çözüm önerilerini etraflıca inceledik. Önümüzdeki dönemde, Blokzinciri teknolojisinin sadece tedarik zinciri ağlarını dönüştürmekle kalmayacağını, finans, ulaşım, tarım, perakende ve daha birçok hayati öneme sahip sektörde sağladığı katma değerli çözümler ile sürdürülebilirlik alanında fark yaratacağını öngörmekteyiz. Raporumuzun ülkemizin sürdürülebilirlik yolculuğuna ışık tutmasını ve gelişmelerin ülkemizde de hızlanması için verimli bir tartışma ortamı yaratmasını dileriz.”

> İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.