Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Jeffrey M. Lipshaw, kaleme aldığı makalesinde blockchain teknolojisine bağlı akıllı sözleşmeleri, sadece dil ve kod çerçevesinde değil, aynı zamanda bir makinede çoğaltılması en zor olan insan düşünce ve etkileşimi açısından benzerlikleri ve farklılıklar yönünde değerlendiriyor.

“Akıllı sözleşmeler” blockchain teknolojisinin en önemli konu başlıklarından birisi. Herhangi bir varlığın ispatı ve bunun bir sürece bağlanması için kulanılan Akıllı Sözleşmeler aslında bir blockchain veri kayıt sistemi üzerinde bulundurulan uygulamalardır. Eğer akıllı sözleşmeleri yapay zeka ile birleştirebilirsek, şimdiye kadar uygulanan ve tartışılan işlemlerden çok karmaşık noktalara ilerleyebiliriz.

Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Jeffrey M. Lipshaw, kaleme aldığı makalesinde bir sözleşmeyi daha akıllı hale getirmenin ne anlama geldiğini, yani yasal olarak bağlayıcı işlemlerin oluşturulması, performansı ve makine öğrenmesine daha bağlı hale getirilmesini ele alıyor.

Makalede Profesör Lipshaw iki ana temaya odaklanıyor;

Birincisi, zaman içinde gerçekleşen karmaşık işlemlerin kapsamı bilgisayar programlarında somutlaştırılması ve daha akıllı sözleşmelerin elde edilmesi. Bugüne kadar ortaya konan sözleşmeleri “Aptalca” olarak tanımlayan Lipshaw mevcut sözleşmeleri sadece eski bir gerçekliğin haritası olarak tanımlıyor ve akıllı olma kavramını yeniden ele alıyor.

İkincisi, aptal sözleşmelerden ziyade akıllı sözleşmelerin belirsiz kod birimleri ile ifade edilebileceği dijital yaklaşımların, insan aklı ve mantığının anlayabileceği ve bu yapıya uyumlu şekilde yorumlanması.

Bu iki temanın bir sonucu olarak, daha iyi bir teknolojik tekillik ortaya çıkıncaya kadar, karar vermenin kod yoluyla muhakeme etmekten esasen farklı bir şey olarak kalacağı yönünde sonuçlara ulaşıyor.

Lipshaw’ın teknik olmamakla birlikte mantıksal olarak beyin yakan makalesini buradan okuyabilirsiniz.