Kurumlar, faaliyetleri boyunca pek çok belge oluşturuyor. Oluşan bu belgeler, toplumda bir hak, sorumluluk ve yetki inşa ediyor. Belgeler bu özellikleri nedeniyle koruma altına alınıyor. Hangi ortamda üretilirse üretilsin, kurumlarda oluşan belgelere güven duyulması gerekiyor. Bu noktada kaleme alınan akademik bir çalışma belge güvenliğinde blokzinciri teknolojisinin rolünü ele alıyor.

Güven, paylaşılan değerler arttıkça yükselir. Bu durum, kurumlarda oluşan belgeler için de geçerlidir. Bu nedenle, elektronik ortamda oluşturduğumuz belgelerin toplumda inşa ettiği haklar, sorumluluklar ve yetkileri geçerli kılan özelliklerin sağlıklı bir şekilde korunması gerekir. Böylece kurumlarda oluşan belgelere de güven duyulur.

Elektronik belgelerin güvenilirliği alanında gerçekleştirilen akademik çalışma, blokzinciri teknolojisinin önemli kazanımlar sağlayacağını vurguluyor. Blokzinciri teknolojisinin elektronik belgelerin güvenilirliğinin korunmasına yönelik etkilerinin incelendiği çalışmada, alanında Türkiye’deki ilk inceleme olarak dikkat çekiyor.

Editör kadrosu olarak; Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya, Dr. Mehmet Altay Ünal, Burcu Yılmaz ve Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci tarafından hazırlanan ve kalabalık bir bilim kurulu tarafından değerlendirilen bu akademik çalışmanın ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Çalışmayı aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.

Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği – PDF