Yeni bir araştırmaya göre blockchain pazarındaki büyüme hız kesmeyecek…

Danışmanlık şirketi MarketsandMarkets, Temmuz ayının başında yeni bir pazar araştırması raporu yayımladı. Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesinden B2B (business-to-business) odağındaki 10 bini aşkın kişiyle görüşüldü. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak 2026 yılına kadar blockchain pazarının toplam büyüklüğünün 67,4 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. Söz konusu rakam 2021 yılı itibarıyla 4,9 milyar dolar seviyesindeydi…

Geleceğe ilişkin öngörüye etki ettiği kaydedilen faktörler blockchain alanına yapılan yatırımların yanı sıra çözümlerin ödemelerde, akıllı sözleşmelerde ve dijital kimlik doğrulamasında yaygın bir şekilde kullanımı ve son olarak ilgili hükümetlerin güçlü desteği şeklinde sıralandı.

Henüz emekleme aşamasında olduğu ifade edilen blockchain pazarının, sürekli inovasyon çağında birçok teknoloji ve hizmet sağlayıcı tarafından keşfedilmek istenen bir alanı temsil ettiği belirtildi.

Örnekler üzerinden incelendiğinde tedarik zincirlerinin optimizasyonu ve maliyetlerin etkin yönetimi özelindeki blockchain çözüm ve hizmetlerine yönelik talebin ağırlıklı olarak Asya-Pasifik bölgesindeki artışı ele alındı. Söz konusu coğrafyadaki tedarik zincirlerinin, diğer bölgelere kıyasla yönetiminin daha karmaşık oluşu, bu bağlamdaki itici güç olarak gösterildi. Blockchain, ‘zorlukların üstesinden gelme’ konusunda etkin bir teknoloji olarak tanımlandı.

Rapor, gelecekte blockchain benimsenme oranlarının giderek daha da yüksek olacağına işaret ederken hizmetler alanında daha hızlı bir yıllık büyüme oranı beklentisi tahmininde bulunuldu.

Kaynakblockchain.news