Avrupa Blockchain Merkezi’nin (European Blockchain Center) “Blockchain Sistemleri için Etik Rehberler” başlıklı çalışması, blockchain teknolojisinin etik kullanımını sağlamak amacıyla detaylı yönergeler içeriyor. Rehber, blockchain sistemlerinin ve uygulamalarının, tüm ilgili tarafların dahil edilmesini ve ayrımcılığın önlenmesini garanti altına alacak şekilde tasarlanmasını öneriyor. Sistem tasarımcıları, güç yapılarının nasıl evrilebileceği ve kötüye kullanım potansiyelleri üzerine sürekli düşünmeli.

Rehberde ayrıca, hassas verilerin doğrudan blockchain defterlerinde saklanmaması gerektiği, sadece dağıtılmaya uygun verilerin defterlerde saklanabileceği belirtiliyor. Kullanıcıların gizliliğini koruyacak ve yasa dışı faaliyetleri soruşturacak yetkili makamlara imkan tanıyacak şekilde sistemlerin tasarlanması gerektiği vurgulanıyor.

Blockchain sistemlerinin yönetim gücünün, karar gücünün kazara yoğunlaşmasını minimize edecek şekilde dağıtılması, kriptografik tokenlerin sadece tasarlandıkları amaçlar için kullanılması ve tokenlerin kullanıcı davranışlarını nasıl teşvik edeceği üzerine düşünülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Son olarak, blockchain sistemlerinin sürdürülebilir çalışması ve çeşitli sürdürülebilir uygulamaları desteklemesi, sistemin bütünlüğünü koruyacak yönetim süreçlerinin sürdürülmesi, risk azaltma önlemleri alınması ve etik rehberlerin blockzincir mimarları ve geliştiriciler gibi çeşitli paydaşlar için önemli olduğu belirtiliyor. Rehber, adil kullanım, gizlilik, güvenlik, ekonomik sorumluluk ve toplumsal sorumluluk olmak üzere beş ana alanı tanımlıyor.