Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Enerji Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Ülke Genelinde Uygulanabilir Enerji Sektörü Blockchain Kullanım Alanları, Avantajlar ve Riskler” raporu yayınlandı.

Adem-i merkeziyetçi sisteme bölgesinde liderlik eden bir Türkiye yaratmakvizyonu ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturma” misyonunu kendisine şiar edinmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

BCTR çatısı altında yer alan Çalışma Grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirmek ve Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için yayınlar hazırlama ilkeleri çerçevesinde;

Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Ülke Genelinde Uygulanabilir Enerji Sektörü Blockchain Kullanım Alanları, Avantajlar ve Riskler” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor;

Blockchain teknolojisi birçok farklı alanda değişim potansiyeli sunan son yıllarda ortaya çıkan en önemli teknolojilerden biridir. En bilinen uygulamaları finansal anlamda olsa da blockchain kullanımının sağlık, savunma, tedarik zinciri yönetimi, lüks ürünler, yönetişim ve oy kullanma gibi çok farklı alanlarda yaygınlaşması öngörülmektedir.

Blockchain temelinde işe duyulan güveni bir kurum veya kuruluştan yazılıma kaydıran bir dağıtılmış defter teknolojisidir. Likit olmayan birçok varlığı ticareti yapılabilir hale getirmek, akıllı cihazlarımızın tüketiciler olmasını sağlamak, birçok iş alanında karşılıklı güvene olan ihtiyacı, sahtekarlığı ve sahteciliği ortadan kaldırmak gibi faydalar sunmaktadır. Verilerin, kriptografi ile güvence altına alınması ve yeni işlemlerin öncekilerle bağlantılı yapısı verinin sonradan değiştirilmesinin önüne geçmektedir. Blockchain kullanımının birçok sektörde aracıların yerinin alarak operasyonel verimliliği arttırma ve maliyetleri düşürme potansiyeli bulunmaktadır.

Kamu hizmeti sağlayıcılarından, çok uluslu petrol ve gaz işletmelerine kadar uzanan birçok enerji şirketi Blockchain teknolojisinin sektörlerindeki dönüştürücü etkisinin farkına varmaya başlamıştır. Enerji endüstrisi son yıllarda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve akıllı ölçüm cihazları gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile hızlı bir değişim sürecinin içine girmiş durumdadır. Endüstriyi değiştirecek ve yeni iş modelleri yaratacak bir sonraki değişimin ise blockchain teknolojilerinin kullanılmasıyla başlayacağı öngörülmektedir. Akıllı sözleşmeler ve farklı sistemlerin entegrasyonu enerji sektöründeki dönüşümün bir sonraki adımı olabilir.

Blockchain ve enerji dendiğinde son yıllarda dönen tartışmalar mining operasyonlarında fosil enerji kaynaklarının yaygın kullanımı ve sürdürülebilirlik konusundaki endişelere odaklanmasına rağmen, bu teknoloji enerji piyasaları için bir çok yeni iş modelinin uygulanmasının, gerçek zamanlı veri yönetimi ve paylaşımının, karbon kredilerinin veya yenilenebilir enerji sertifikalarının yaygın kullanımının önünü açarak büyük bir sektörel değişimin öncüsü olabilir.

Dağıtılmış defter teknolojisi, hizmet sağlayıcıları için getirdiği şebeke gözetim seçenekleri ile verimliliği arttırma potansiyeli sunmaktadır. Kaynakların takibine ek olarak yenilenebilir enerji dağıtımı için de etkin çözümler geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Yaygın olarak kullanılan halka açık blockchain ağlarına ek olarak, özel blockchain ağları önceden onaylanmış taraflara verilere erişim izni ve konsorsiyum erişimi sunmaktadır. Özel ve konsorsiyum blokchainleri bu tarz işletmelerin talep ettiği gerekli gizlilik özelliklerinin uygulanmasını mümkün kılınana kadar geçici bir çözüm sunmaktadır.

Bu rapor blockchain teknolojisinin Türkiye özelindeki kullanım alanlarını, avantajlarını ve risklerini analiz etmektedir.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.

Eğer BCTR ağına dahil olmak, kurumsal olarak BCTR Çalışma Gruplarına katılmak, hazırlanan raporlara katkı sağlamak isterseniz üyelerimiz sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.