Blockchain’in etkileri konusunda sayfalarca yazı hazırlanabilir elbette. Evry tarafından hazırlanan bir doküman bu teknolojinin beş farklı alanda başarıya ulaşmış örneklerini listeliyor.

Blockchain’in sektör bağımsız uygulanabilir olması bu platformda sıkça dile getirdiğimiz bir konu. Kimi zaman bununla ilgili çeşitli örnekleri de sizlerle paylaşıyor ve Türkiye’deki benzer fikirlere ilham olmasını diliyoruz.

Evry Financial Services tarafından hazırlanan bir doküman, Blockchain’in genel tanıtımını aktarırken beş farklı alanda devreye alınmış başarılı uygulamaları da listeliyor. Finansal piyasalardaki kullanım alanını ve internete değer kazandırma noktasındaki örnekleri kimi zaman teknik açıklamalarla veren bu doküman aynı zamanda Blockchain’i anlamak isteyenler için bir rehber niteliği de taşıyor.

Dokümandaki finansal piyasalara yönelik örnekler beş ana başlık altında toplanıyor. Bunlar; akıllı sözleşmeler, yurtiçi ödemeler, uluslararası ödemeler, ticaret finansmanı ve sermaye piyasaları olarak sıralanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun, 2025 yılında küresel GSYİH’nin yaklaşık %10’unun Blockchain temelli sistemlerle depolanıp işleneceği öngörüsüne de atıfta bulunan yazıda 2025 öncesinde de çeşitli faydalar sağlanacağı ifade ediliyor.

Ethereum, Ripple, Wave ve Nasdaq gibi örneklerin paylaşıldığı dokümanın son kısmı ise bu teknolojiye yatırım yapmak isteyen kurumlara önerilere ayrılmış. Bu öneriler kısa (3 – 12 ay) ve uzun vadeli (1 – 5 yıl) olmak üzere iki grupta veriliyor.

Toplam 50 sayfalık dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz.