İlaç endüstrisi için yeni blockchain platformları ve olumlu değişiklikler yolda…

İlaç endüstrisinin tedarik zinciri güvenlik açıklarını ele almayı esas alan yenilikçi ve iş birlikçi bir blockchain tabanlı sistem, transit halindeki ilaçların izlenmesine ve doğru koşullarda saklanmalarına yardımcı olabilir. Teknolojik ilerlemenin hızı ve bu alana odaklanma, böyle bir çözümün yakında gelebileceğini gösteriyor…

Tedarik zincirlerinin çoğu Covid-19 pandemisinden etkilenirken, ilaçlara yönelik talepler çok büyüktü; ayrıca şeffaflık ve güvenliğin öneminin altı çizildi. Talep yönlü baskıyla önemli ölçüde karşı karşıya kalan kuruluşlar, hayati tıbbi malzeme veya aşıların nerede üretildiklerinden, parti numaralarından, kurcalanmadıklarından ve gerektiğinde doğru koşullarda saklandığından emin olmak istemişti.

Blockchain uzmanları için özet açık – endüstrinin ihtiyaç duyduğu şey, güveni artıracak ultra güvenli dağıtık defter tabanlı bir sistemdi; zincir boyunca her bir tarafa, aldıkları malların kutu üzerinde belirtilenlerin aynısı olduğuna dair tam bir güven veriyordu. Blockchain’in güveni sağladığı sıklıkla söylenir ve pandemi sırasında, sahtekâr tedarikçilerin yaygın olduğu zamanlarda, tedarik zinciri bütünlüğü arayışının giderek daha önemli hale geldiği aşikar.

İşlemlerin ve verilerin kalıcı bir kaydını sağlamak için tasarlanmış olsalar da, belirli taraflara bilgi ekleme hakkı vermek için blockchain’ler kurulabilir. Diğer durumlarda, bireysel taraflara yalnızca belirli bilgileri görme hakları verilebilir. İlaçların veya tedavilerin üretici tarafından tanımlanan bir sıcaklık aralığında saklanması gerektiğinde bu, sensörler ve tüm katılımcıların kullanımına sunulan veriler kullanılarak izlenebilir…

İlaç endüstrisi için blockchain’i geliştirmeye yönelik yüksek düzeydeki ilgiye rağmen, üstesinden gelinmesi gereken zorluklar var. Örneğin, yeni bir üretici piyasaya girmek ve bir blockchain’e katılmak isterse ne olur? Bu, tümü farklı protokol ve işlevsellik setlerine sahip birden fazla blockchain’e kaydolmak anlamına gelebilir. Birlikte çalışabilirlik konusunu ele almak için bazı aşamalarda standartların gerekli olması muhtemeldir.

İlaç endüstrisi için yeni blockchain platformları yolda. Gelecekte iş birliği konseptleri göz önünde bulundurularak meydana getirilmeleri ve standartların takip edilmesi muhtemel. Olumlu değişiklikler yolda…

KaynakPharma Phorum