Blockchain teknolojisi, birçok yönüyle sağlık alanında kullanılabilir…

Bir verinin ve kaynağının doğrulanması için kullanılan blockchain, böylece ürünlerin küresel tedarik zincirlerinde takip edilmesini, tüm işlemler sürecinde şeffaflık kazanılmasını sağlar. Veri bütünlüğünü sağlamak için gerekli aracıların sayısı da en aza indirilmiş olur.

Yeni bir şehre taşındığınızda medikal kayıtlarınızın yeni doktora veya pratisyen hekime transfer edilmesini sağlamalısınız. Ancak özellikle doktorların yapılması gerekenler listesinde aşağılarda kalan bu basamak uzun sürebilir.

ABD’de HIPAA kanunu altında medikal hizmet sağlayıcılarının talebinizi tamamlaması ve medikal kayıtlarınızın kopyalarını size vermeleri için 30 günü bulunuyor. Eğer bu süreç içerisinde işlemi tamamlayamazlarsa, sebebini ve ne zaman gerçekleştirilebileceğini içeren bilgilendirme yapmaları gerekir. Britanya’da ise medikal kayıtların transferi genelde iki aya kadar sürebilirken, elektronik transfer sadece iki gün sürmektedir.

Blockchain teknolojisi ise verilerin anında iletilmesini sağlar ve işlem için doktorun müdahalesi gerekmez….

Blockchain, hasta-medikal kayıtlarının hastanenin özel veri tabanında özel olarak tutulmasının aksine hastanın bu verilere erişebilmesini mümkün kılar aynı zamanda.

Eğer bir kişi doktorunu değiştirmek istiyorsa, medikal verilerini doktor veya hastane izin vermesine gerek kalmadan yeni doktora iletebilir. Blockchain teknolojisinde sadece kişinin kendi özel kullanımı ve kontrolü için şifrelenen veriler, örneğin araç alım-satım işlemlerinde de kullanılabilir….

Estonya’da hükümet blockchain üzerinde dijitalleşmiş eGovernment sistemi işletiyor. Sistem sayesinde sağlık alanından, hasta verilerini içeren dijital kimliklere, mal varlığı kayıtlarına ve hatta dijital mahkeme sistemine kadar tüm verilerin güvenliği sağlanmış oluyor. Söz konusu sistem Birleşmiş Milletler (UN) Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri ile uyum altında kurumlar için adalet ve etkinliği, tüm yaştaki insanlar için de sağlık ve refahı destekliyor.