Yeni bir pazar araştırmasına göre imalat (üretim) sektörü odağındaki blockchain teknolojisinin 2030 yılına kadar 766,2 milyon dolar gelir sağlayacağı kaydediliyor.

2021’de belirlenen 40 milyon dolarlık değeri ile sektörün, 2022-2030 yılları arasında yüzde 80’lik bir bileşik yıllık büyüme oranı kaydetmesi bekleniyor. Bu da 2030 yılında ulaşılacağı tahmin edilen gelirlerin 766,2 milyon dolar seviyesinde olacağı anlamına geliyor.

Blockchain teknolojisi; genel itibarıyla sahte ürünlerin tespiti ve yönetimi, bakım, iş süreci optimizasyonu, kalite kontrol, varlık takibi ve yönetimi gibi farklı alanlarda kategorize ediliyor…

Artan enerji talebi önemli bir etken

Araştırmada, global ölçekte artan enerji talebi ve bu kapsamdaki şirketlerin bakım, kesinti süresi gibi etmenleri azaltırken üretkenliğin artırılmasına yardımcı olabilecek blockchain çözümlerini keşfetmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle enerji, elektrik ve sanayi sektörlerinin bu alandaki talebi artırması bekleniyor.

Blockchain’in doğası ve onu kullanan yazılımların sayısının artması nedeniyle imalat sektöründe giderek artan düzeyde ilgi göreceği ifade ediliyor. Diğer önemli itici güçler arasında tedarik zinciri yönetimi ve perakendede blockchain teknolojisinin artan kullanımı yer alıyor.

>Ek bilgi olarak Research and Markets tarafından yakın zamanda yayınlanan başka bir rapor, artan dijitalleşmenin etkisi ile küresel dağıtık defter pazarının 2027 yılına kadar 20,6 milyar dolarlık hacme ulaşmasının beklendiğine işaret ediyor.

Kaynakblockchain.news