Şirketlerin karşılaştığı en zorlu veri bütünleştirme sorunlarını inceledik…

Şirketler ve teknoloji liderleri veriyi toplama/kullanma süreçlerinde işlemlerine dair bağlantılı düzenlemeler ve iç prosedürler ile uyum konusunda giderek daha fazla baskı altında kalıyor. Yapay Zeka’nın (AI) giderek artan kullanımı da bu baskıyı artırıyor.

Sadece kılavuzlardan ve coğrafyalara özel yasal düzenlemelerden olsun, şirketler iş modellerinin etik ve tarafsız olduğuna dair delil sunma mecburiyeti taşıyor. Bu noktada düzenlemelerin ötesinde, birçok şirket müşterilerine verilerinin güvenilir olduğunu ve güven kazanmak için değiştirilmediğini göstermek istiyor.

Şirketlerin karşılaştığı en zorlu veri bütünleştirme sorunları aşağıdakiler olarak sıralanabilir:

  • Veri kaynağını kanıtlamak: Şirketler birçok durumda veriye nereden ulaştıklarına ve erişimlerine izin veren otoritelerin ne olduğuna dair delil sunmak zorunda. Söz konusu veriler kurumsal işlemler için veya kamu erişimi için elde edilmiş veriler olabilir.
  • Veri bütünlüğünü anlamak: Sunduğunuz veriler orijinal mi yoksa işlemden mi geçirildi? Eğer veride herhangi bir değişiklik yoksa meşru mu? Bu tür sıkça ve öncelikle sorulan sorular zorluklar doğurabilir; kesinlik ve doğruluk ile cevaplanmaları etkin ve güvenilir bir veri operasyonu için kritik önem taşır.

  • Verinin taranması ve süreç uyumluluğuna ilişkin bilgi sunmak: Birçok şirket, veri gizliliğine uyumluluklarını gösteren süreçler oluşturmuş durumda. Yine de sadece az sayıda şirket AI süreçlerine etik prensipleri eklediklerine dair süreçler bulunduruyor. Örneğin Avrupa Birliği’nde (AB) var olan düzenlemeler ile uyumluluk gereksinimleri söz konusu olduğunda, mevcut yaklaşım birçok şirket için yeterli değil.

Eğer yukarıdaki mevcut sorunlar şirketiniz için geçerli ise iyi haber şu; blok zinciri (dağıtılmış hesap defteri teknolojisi) veri bütünlüğünü korumak ve veri-merkezli süreçlerde güven kazandırmak adına size yardım edebilir.

KaynakZDNet