İş hayatını dönüştürme potansiyeliyle son dönemlerin en önemli teknolojileri arasında gösterilen blok zinciri, kamu, özel sektör ve akademi dünyasından temsilcilerin katıldığı konferansta enine boyuna tartışıldı.

Bilkent Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Bilgi Toplumu Forumu (BTF) tarafından düzenlenen “İş Hayatında Blok Zinciri 2019” konferansının açış konuşmaları Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir ve TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın tarafından yapıldı.

Blok zinciri teknolojisinin yakın gelecekte iş hayatında önemli uygulamalarda yer alacağını ifade eden Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir şunları söyledi: “Firmalarımız bu teknolojiyi yakından takip etmeli, kendi çalışma alanlarında uygulama fırsatlarını değerlendirmelidir. Üniversitelerde öğrencilerin blok zinciri teknolojileri ile aşina olmaları, bu alanda projeler geliştirmeleri, yetişmiş insan gücü açısından çok önemlidir.”

TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın şu ifadeleri kullandı: “Rekabet gücümüzü artırmak için blok zinciri teknolojisini iş dünyasına nasıl entegre edeceğimizi çok iyi düşünmeliyiz.”

Uzman konuşmacıların blok zincir teknolojisine ve iş dünyasındaki uygulamalarına dair görüş ve önerilerini paylaştıkları etkinliğin ana tema konuşmasını yapan Delft University of Technology and Radboud University Nijmegen Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Erkin, “Blok zincir, dağıtılmış güven ve birlikte çalışma için uygun bir ortam sağlayarak, iş dünyası için yeni imkanlar yaratmakta. Güncel projeler üzerinden blokzincirin bize sunduğu imkanları inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ana tema konuşmasının ardından gerçekleşen panelde Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Ernst & Young Türkiye Yardımcı Ortağı, Tedarik Zinciri Danışmanlık Lideri Arda Karaçelebi, Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı M. Emin Torunoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy konuşmacı olarak yer aldı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy şunları söyledi: “Tüm dünyada hukukçular, blok zinciri ve bununla ilişkili akıllı sözleşme, kripto para ve big data gibi kavramları hukuki bir zemine oturtmaya çabalıyor. Burada esas mesele, blok zincirinin kullanılmasının barındırdığı hukuki risklerin tespit edilebilmesi. Mevcut hukuki düzenlemeler ile bu değerlendirmenin yapılıp yapılamayacağı bir yana, hukuki gelişmelerin teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmesi için özel olarak çaba harcanması ve işbirliği yapılması gerekiyor.”

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek şu görüşleri paylaştı: “Teknoloji dünyasında hiçbir zaman tren kaçmıyor. İnternet, akıllı telefonlar, yapay zekâ derken şimdi de blok zinciri büyük bir değişim başlatacak. Büyük değişimlerin yaşanacağı dönemlerde doğru pozisyon almak çok önemli.”

Ernst & Young Türkiye Yardımcı Ortağı, Tedarik Zinciri Danışmanlık Lideri Arda Karaçelebi şu ifadeleri kullandı: “Blok zinciri aslında bir güven ağı. Ve güven çağlar boyunca ticareti canlandıran en önemli yakıt. Blok zinciri bu bilgi ve eşya hareketinde güven ortamına sağlayacağı katkı nedeniyle çok umut vadediyor. Önündeki en büyük risk ise bilgiyi silolar halinde kullanmaya alışkın kültürden vazgeçmek istememek.”

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı M. Emin Torunoğlu ise şunları söyledi: “Blok zinciri, dış ticaret süreçlerini dönüştürecek. Ticaret Bakanlığı bunun ülkemizdeki ve bölgemizdeki öncülüğünü yapıyor. Kamunun ilk canlı blok zinciri uygulamasını gerçekleştirmek üzereyiz. Dijital ekonomiye geçişte, blok zinciri önemli bir hızlandırıcı olacak.