PlasticTwISTanbul – Plastiğin yeniden kullanımını teşvik için yenilikçi (Blok zinciri ve Token tabanlı) pazaryeri ve iş yapma mekanizmaları deneyimleme atölyesi

Plastik, tüketim alışkanlıklarımızla yakından iç içe geçmiştir ve 50 yıldır birikmektedir: suyumuzda, topraklarımızda ve tüm canlılarımızda, hatta vücudumuzda bile. Plastik atıklarının da çevremiz için büyük bir tehdit oluşturduğu aşikâr; yaşadığımız ve etkileşimde olduğumuz çevreyi değiştiriyor ve artık plastiğin sosyal inovasyonuna acil ihtiyaç var. Yaşam tarzlarımız ve iş odağımız değişiyor. İklim değişikliğinin önlenmesi, temiz ve verimli enerji ve döngüsel ekonomi için teknolojik gelişmeler ve uygulamaları daha da önem kazandı.

PlasticTwist, plastik materyallerin yeniden kullanımı için token tabanlı bir çözüm sunuyor ve bu yaklaşımın plastiğin kullanım şeklinde devrim yaratabilecek olağanüstü fikir olduğunu düşünüyor. Açık kaynaklı, blok zinciri tabanlı, oyunsallaştırma, kitlesel kaynaklı bileşenler, açık veri çözümleri ve gelişmelere dayanarak yeni bir model tasarlıyor. İlgili tüm paydaşları plastik değer zinciri ve döngüsel ekonomide bir araya getirerek, plastiği yeniden değerleme konusunda bir plastik yaşam döngüsü bilinci, finansal kazanç sağlama ve sürdürülebilir inovasyon sağlıyor.

Atölyenin amacı; bu oluşturulmakta olan sistem hakkında ilgili paydaşların görüşlerini almak, bunu kendi işlerindeki uygulamalarda nasıl uygulayacaklarına yönelik yenilikçi fikirler geliştirmektir. Atölye çalışması sonunda katılımcılar geleceğin tüketim alışkanlıkları ve alternatif malzemelerine ilişkin sektörlerinin geleceğinin nereye gittiğine ve yeni tüketim alışkanlıkları ve çevreye daha duyarlı anlayışa sahip yatırım alanlarına ilişkin ipuçları elde edeceklerdir.

AB Horizon2020 yenilik programı tarafından finanse edilen Plastic Twist projesi kapsamında, proje ortaklarından TAGES (www.tages.biz) tarafından organize edilen PlasticTwISTanbul 12 Haziran 2019 Çarşamba günü TAK Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşecektir.

Daha fazla bilgi ve program akışı için PlasticTwISTanbul web sitesi ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik 30 kişinin katılımı ile sınırlıdır. Kayıt için aslihan.kagnici@tages.biz iletişime geçiniz.