Çin Ulusal İnternet Finansı Derneği (NIFA) bu hafta blokzinciri hakkında bir anketi de içeren raporunu yayınladı.

Rapora göre finansal uygulamaların yüzde 32,6’sını tedarik zinciri finansmanı oluşturuyor. Ticaret finansmanı ve sigortacılık uygulamaları yüzde 11’lik orana sahip. Bunun dışında sınır ötesi ödemeler yüzde 7,9 varlığa dayalı menkul kıymetleştirme ise yüzde 6,7 oranıyla dikkat çekiyor.

Çalışmada 112 finansal blokzinciri projesi üzerinde araştırma yapıldı. Bunlardan 89’u izlenebilirlik ve teknoloji araştırması gibi genel araçlar odaklıydı.

NIFA, yerleşik finans kuruluşlarının, bir ittifakı veya konsorsiyumun parçası olmaktan ziyade kendi başlarına projeler başlatma eğiliminde olduğuna değindi. Tedarik zinciri finansmanına verilen önemi göz önünde bulundurursak bu durum kulağa mantıklı geliyor. Yapılan araştırma, bu yaklaşımın daha fazla kontrol nedeniyle daha kolay, daha hızlı ve daha düşük riskli olduğunu belirtiyor.

Raporda açık bir şekilde bahsedilmese de buna örnek olarak China Construction Bank’ın kurduğu ihracat finasmanı ağını gösterebiliriz. Bu ağ geçtiğimiz yılın Eylül ayına kadar 50 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.

Buna karşılık internet finansı ve fintech şirketleri daha çok dışarıya eğilimliler. Birden fazla endüstriyle birlikte çalıştıkları için hızlı bir şekilde pratik deneyim kazanabiliyorlar. Böylelikle blokzinciri tabanlı yeni iş modelleri geliştirebiliyorlar.

Raporun temel önerilerinden biri, blokzinciri güvenlik risklerinin araştırılmasını ve analizini artırmak. Diğer bir öneri ise gözetimin verimliliğini artırmak için düzenleyici denetimin yerleştirilmesiydi.

Blokzinciri teknolojisinin en sık kullanıldığı alanlardan biri tedarik zinciri. Teknolojinin sunduğu şeffaflık ve izlenebilirlik bu alandaki birçok geleneksel süreci dönüştürebiliyor. Firmalar da gittikçe bu alana yönelik yatırımlarını artırıyorlar.

Blokzinciri, tedarik zinciri ekosistemi için neden önemli?

KaynakLedgerInsights