Küresel teknoloji şirketi Cisco yayınladığı özel bir rapor çalışması ile Blockchain teknolojisinin iş dünyasının dönüşümüne etkisi ve bu dönüşüm içinde dijitaleşme sürecini ele alıyor.

PWC tarafından “teknolojik atılımlarda mega eğilim” olarak adlandırılan Blockchain hızla geniş bir kabul görüyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda endüstri bu teknolojiyi kullanmanın yollarını araştırıyor.
Cisco yayınladığı “Güven Odaklı İş Ağları ve Dijital Dönüşüm” başlıklı raporunda blockchain teknolojisini; iş ağlarında karşılıklı güveni artıran, karmaşık, şeffaflık gerektiren konularda temel zorlukları aşabilecek bir teknoloji olarak tanımlıyor.

Blockchain pek çok endüstriyi dönüştürme potansiyeline sahip olsa da pek çok zorlukla baş edilmesi gerekiyor. Blockchain teknolojii için genel standartların oluşturulması ve bu standartların işletmelerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması önemli. iş süreçlerini dönüştürmek için sektörlere özel çözümler gerekiyor. Cisco kendi uzmanlık alanı olan iletişim odağında farklı blockchain platformlarının kendi aralarında iletişim kurması gerektiğine raporunda değinerek bu yapı için özel ağlar kurmak gerekebileceğine dikkat çekiyor.

Cisco’nun raporunda; tedarik zinciri, nesnelerin interneti, akıllı şehirler gibi başlıklarda blockchain teknolojisi ele alınırken yine Cisco’nun kendi çözüm çerçevesi ve bakış açısına yer verdiği dikkat çekiyor. Raporun en önemli vurgu yaptığı konu ise blockchain dünyasında iş birliklerinin öne çıkartılan önemi.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.