Küresel danışmanlık şirketi Deloitte her sene düzenli olarak sürdürdüğü küresel blockchain araştırmasının güncellenmiş 2019 raporunu yayınladı. Rapor çarpıcı veriler sunuyor.

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı üstünden 10 yıl geçti ve artık kesin olarak bildiğimiz şey bu teknolojinin endüstri ve işletmelerin çeşitli sorunlarına pratik bir çözüm olarak hizmet edebileceği konusundaki ortak kanaat oluştuğu. Teknolojiye dayalı çözümlere önem veren liderler, blockchain teknolojisinin daha büyük ve dönüştürücü önemini görmeye başladılar.

Deloitte’un 2019 Küresel Blockchain Araştırması (Deloitte’s 2019 Globla Blockchain Survey) açık bir şekilde liderlerin bu teknolojiye giderek daha fazla sahip çıkacağını ortaya koyuyor. Raporun önsözü bu gelişmeyi çarpıcı bir ifade ile sunuyor; Yöneticiler için soru artık “Blockchain bir işe yarayacak mı?” değil, “Blockchain bizim için neler yapabilir?”

Geçtiğimiz yılı blockchain açısından bir dönüm noktası olarak tanımlayan rapor bu değişimi “blockchain turizminden pratik uygulamalara geçiş” olarak ifade ediyor. Araştırmaya göre blockchain teknolojisinin taşıyıcı lokomotifi şu anda finansal teknolojiler (fintech) ekosistemi. Ancak raporda bu durumun teknoloji, medya, telekomünikasyon, sağlık ve kamunun da katılımı ile yakın bir gelecekte bir yarışa dönüşeceği belirtiliyor.

Amerika, EMEA ve Asya Pasifik genelinde 1.400’e yakın üst düzey liderin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın öne çıkan bulguları ise şöyle;

  • Katılımcıların yüzde 53’ü Blockchain’i en önemli 5 önceliği arasında görüyor (2018’e göre %10’luk bir artış söz konusu)
  • Katılımcıların yüzde 86’sı blockchainin genel olarak kabul göreceğine inanıyor (+%2)
  • Katılımcıların yüzde 81’i eski teknolojiyi Blockchain ile değiştirme planı yapıyor (+%12)
  • Katılımcıların bir konsorsiyuma katılma nedenleri: ortak hedefler belirlemek, üyelerin kalitesi, blockchain etkisinin kanıtlanmış olması
  • Uygulamada zorluklar bu sene için ‘kilit’ öneme sahip (2018’de bu tercih regülasyonlardan yana yapılmıştı)

Deloitte’un gelecek sene güncellemesini beklediğimiz bu çalışmaya katılan ülkeler arasında Türkiye’nin de olmasını bekliyoruz.

Raporu buradan indirebilirsiniz.