Dünya Ekonomik Forumu, Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach başlıklı yönergeyi kamuoyuyla paylaştı.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) tarafından, global düzeydeki kripto varlık düzenlemelerine olumlu bir yaklaşım sergileyen, “Kripto Varlıkların Düzenlenmesine Giden Yollar: Küresel Bir Yaklaşım” (Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach) başlıklı *beyaz kitap yayımlandı.

İlgili yönergenin giriş kısmında kripto regülasyonlarına ilişkin zorlukların ve gerekliliklerin altı çizilirken “Sınırsız, açık kaynaklı ve merkezi olmayan doğaları göz önüne alındığında regüle edilmesi; zararları engelleme, kullanıcıları koruma ve inovasyonu teşvik etme arasında hassas bir denge gerektirir.” İfadeleri yer aldı.

DEF, özellikle FSB, IMF, BIS, OECD, IOSCO gibi çok sayıda uluslararası kuruluş ile AB, Singapur, Japonya, B.A.E., Hindistan, Güney Afrika, ABD gibi ülkelerin katılımıyla bugüne kadar kaydedilen önemli ilerlemeye vurgu yaptı.

Diğer taraftan, “Bununla birlikte, kripto varlıklarının nasıl tanımlanacağı ve sınıflandırılacağı, hızla gelişen bir ekosisteme uyum sağlanması ve etkili düzenleyici gözetiminin sürdürülmesi de dahil olmak üzere birçok ilgili soru tartışılmaya devam ediyor.” Denildi.

Beyaz kitap, uyumlaştırılmış sınıflandırma eksikliği, düzenleyici arbitraj ve parçalanmış izleme de dahil olmak üzere küresel bir düzenleyici yaklaşımın uygulanmasındaki çeşitli zorlukları özetledi.

WEF’e göre engeller politika yapıcılar, düzenleyiciler ve endüstri arasındaki işbirliği yoluyla aşılabilir.

* Beyaz kitap, bir çeşit yönergedir. Asıl olarak devletler tarafından resmi olarak yayımlanır.

Kaynakblockchain.news