Huobi Araştırma Enstitüsü’nün yayınlandığı yeni rapora göre, hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) yakın zamanda iflası, kripto endüstrisinde bir dizi likidite krizine yol açmakla kalmadı, aynı zamanda teminatsız kripto kredilerinin yarattığı önemli riske de ışık tuttu.

Bir Sonraki Likidite Kriziyle Kim Karşı Karşıya Gelecek?” başlıklı rapor, kaldıracı artırmak için döngüsel kredi kullanımı ve zayıf risk yönetimi yoluyla agresif yatırım stratejilerinin 3AC’nin likidite krizini nasıl hızlandırdığına dair bir analiz sunuyor. 3AC, Terra-Luna çöküşünden 560 milyon Amerikan doları zarar gördükten sonra, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayacak fonları tükendi ve Haziran ortasından bu yana 400 milyon ABD dolarının üzerinde varlığı tasfiye etti. 3AC’nin iflasının ardından, fon yöneticilerinin ve büyük borç verme protokollerinin birbirine bağlı doğası, sektörde bir dizi likidite krizini tetikleyen bir domino etkisine katkıda bulundu.

Rapor ayrıca, kurumsal müşterilere teminatsız krediler sağlayan Maple Finance ve True Finance gibi kredi protokollerinden kaynaklanan büyük bir riske de işaret etti. Bu tür krediler, teminatla desteklenen kredilerden daha risklidir, çünkü fon sağlayan yatırımcılar, temerrüt durumunda hiçbir şey alamayabilir.

Doğası gereği kısa vadeli ve 1 milyar Amerikan doları tutarında olan bu teminatsız kripto kredileri, borçlular bir likidite sıkışıklığı ile karşı karşıya kalırsa ve bunları geri ödeyemezlerse saatli bir bomba haline gelebilir. Rapor, “olağandışı likidite baskıları” nedeniyle 20 Haziran’da çekimleri durdurduktan sonra Maple Finance’ten 10 milyon Amerikan doları tutarında teminatsız krediyi geri ödeyemeyen Babel Finance örneğini gösterdi. Buna ek olarak, rapor, teminatsız borç verme piyasasında sırasıyla 161.3 milyon Amerikan doları ve 163.6 milyon Amerikan doları borçlanma ile en büyük iki borçlu olan Amber Group ve Wintermute Trading’i gösterdi.

Raporun yazarı Huobi Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Johnny Louey şunları söyledi: “Kripto piyasası, ayı piyasasında sessiz kaldığından, Maple Finance ve True Finance gibi teminatsız kredi platformlarına ve bunların borçlularına daha fazla dikkat edilmelidir. Piyasa daha fazla düşüşe geçerse, daha fazla kurum varlık tabanlarında bir devalüasyon görecek ve yükümlülüklerini karşılamak için likiditesi tükenecektir. Kayıpları azaltmak için, teminatlı kredilerini güvence altına almak için harekete geçeceklerdi ve bu da teminatsız kredileri tehlikeye atacak ve bu da kredi havuzu yatırımcıları için büyük kayıplara neden olacaktı.

Likidite krizlerinin bulaşıcı etkisi şiddetli olacak ve sonrasında piyasanın daha da düşmesi ve daha ciddi kapitülasyonların damgasını vurması bekleniyor. Bu nedenle, Amber Group ve Wintermute Trading’in önümüzdeki aylarda vadesi dolacak olan teminatsız kredilerini geri ödeme kabiliyeti, piyasa duyarlılığının bir barometresi olarak hizmet edecektir. İkisi kredi temerrüdü belirtileri gösteriyorsa, benzer likidite krizlerinin artacağını beklemeliyiz.”