Uluslararası Para Fonu (IMF), 22 Kasım 2022 tarihli bir blog gönderisinde, kripto yatırımlarında açısından global ölçekte en yüksek büyüme oranına sahip bölgelerden biri olan Afrika’da bu doğrultuda daha fazla düzenleme yapılması gerektiğini savundu…

IMF’ye göre FTX’in çöküşü ve bunun kripto para fiyatları üzerindeki negatif etkisi, yatırımcıların daha fazla korunması ve düzenlemelerin genişletilmesine yönelik ihtiyacı artırıyor. Bu doğrultuda Afrika’da regülasyon adımlarının daha fazla benimsenmesi gerektiği kaydediliyor.

Dolayısıyla FTX’in çöküşünü de kapsayacak şekilde son dönemin öne çıkan sansasyonel gelişmelerinin regülasyonları tetiklemesi gerektiği vurgulanıyor.

Ek olarak riskten kaçınmak ile inovasyonlardan en iyi şekilde yararlanmak arasında bir denge kurulması için “kripto varlıklarından kaynaklanan risklerin açık olduğu” ve “düzenleme zamanının geldiği” iddia ediliyor.

Blog yazısında ayrıca “kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesinin risklerin çok daha fazla artıracağı” uyarısında bulunuluyor ve hükümetlerin bu doğrultudaki adımlarının kamu maliyesi açısından tehdit unsuru oluşturacağı aktarılıyor…

IMF tarafından paylaşılan istatistiklere göre, Sahra Altı Afrika (coğrafî olarak Sahra Çölü’nün güneyinde yer alıyor) şeklinde tanımlanan bölgede bulunan ulusların sadece 4’te 1’i açıkça kripto para birimlerini kontrol ederken, geri kalanlar sadece belirli sınırlamaları benimsemiş durumda.

Öte yandan Kamerun, Etiyopya, Lesotho, Sierra Leone, Tanzanya ve Kongo Cumhuriyeti kripto varlıkların kullanımı zaten yasak. Bu da söz konusu bölgede bulunan ulusların yüzde 20’sini oluşturuyor.

En büyük kripto kullanıcı yoğunluğu ise Kenya, Nijerya ve Güney Afrika’da.

Kaynakblockchain.news