İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, hukukçulara yönelik Blokzincir (blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı konulu ‘uygulamalı’ temel eğitim verecek. 

Hakimler, savcılar, avukatlar, stajyer avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri ile Rekabet Kurumu, SPK, Merkez Bankası, MASAK, Borsa İstanbul gibi regülasyon kurumları uzmanlarının katılabileceği eğitim, 25-26 Haziran 2022  ve 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. Yüz yüze eğitim, ön kayıt yaptıranlar arasından seçilecek 40 kişiye verilecek.

Eğitim için ön kayıtlar, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinden (https://sem.istanbul.edu.tr/) yapılabilecek.

Cybor Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek eğitim sonunda yapılacak sınav sonrası katılımcılara üniversite tarafından başarı sertifikası verilecek.