Kadın kripto yatırımcısı sayısında artış kaydediliyor…

eToro isimli şirket tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre kadınlar, kripto yatırımcılığına yoğun ilgi gösteriyor. Anketin bulgularına göre kripto varlık sahibi kadınların oranı 2022’nin 3. çeyreğinde yüzde 29 iken oran, son çeyrekte yüzde 5’lik artışla yüzde 34’e yükseldi.

Kayda değer büyümeye işaret eden sonuca dair dikkat çekici bir detay olarak erkeklerde kripto varlık sahipliği oranı ilgili dönemde sadece yüzde 1 arttı.

Global ölçekte kripto para sahibi kişilerin genele oranı ise 2021-2022 yılları arasında yüzde 3’lük artış göstererek yüzde 39’a yükseldi…

35-54 yaş aralığında yüzde 5 artış…

Araştırmadaki ilginç çıktılardan biri de kripto paraya, genç nüfusun yanı sıra 35-54 yaş arası bireysel yatırımcıların da yoğun ilgi göstermesiydi. Zira 35-44 ve 45-54 yaş aralıklarının ayrı ayrı ele alındığı sonuçlara göre her ikisinde de yüzde 5’lik artış yaşanmış.

Anketteki ‘neden kripto para yatırımı yaptıkları’ sorusu da soruldu, katılımcıların yüzde 37’si ‘yüksek getiri elde etme fırsatlarını değerlendirme’ şeklinde yanıt verirken yüzde 34’ü de ‘kripto paralara güvendiklerini’ belirtti.

Kripto varlıkların benimsenme oranlarında artış uzun süredir devam ediyor. Bu noktada blockchain teknolojisine yönelik ilgisini yatırım yaparak gösteren bireysellerin oranı da dikkate değer, bu noktada şirketler de benzer izdüşümler sunmaya devam ediyor.
Yakın tarihli bir ankette 603 adet şirketin yüzde 90’ı blockchain teknolojisini halihazırda ‘bir şekilde’ kullandıklarını bildirdi.

Kaynakblockchain.news