KPMG, geçmişe kıyasla çok daha bağlantılı bir dijital geleceğe doğru ilerleyen sigorta sektöründe finans birimlerini modernize etme ihtiyacı duyan liderler için bir rehber hazırladı. Sigorta liderlerine finans birimlerinde dönüşümü başlatmadan önce dikkat etmeleri gereken üç alanda önemli tavsiyelerin verildiği rehberde ayrıca liderlerin yanıt aramaları gereken yedi soru da yer alıyor.

Günümüzde sigorta şirketleri de geçmişe kıyasla çok daha bağlantılı olan dijital bir geleceğe doğru ilerliyor. Sigorta liderleri büyüme ve stratejik hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için finans birimlerini modernize etme ihtiyacı duyuyor. Sektördeki bu ihtiyacı dikkate alan KPMG de yöneticilere yol göstermek amacıyla “Sigortacılıkta Dönüşüm: Finans Biriminin Modernizasyonu” başlıklı bir rehber yayımladı.

KPMG rehberinde, sigorta liderlerine bu dönüşüme başlamadan önce dikkat etmeleri gereken üç alanda şu tavsiyelerde bulunuyor:

Finansal bir vizyon oluşturun
Finans birimimin dönüşümü için bir vizyon belirlemek kritik önem taşıyor. Oluşturulacak vizyon, finans biriminin amacını içermeli ve aynı zamanda şirketin ihtiyaçlarını, değer sağlayıcıları ve birimin elde etmeyi planladığı iş sonuçlarını da dikkate almalıdır. Sigorta CFO’ları ve finans yöneticileri çözmeye çalıştıkları sorunları tespit etmeli ve tüm paydaşlarına, regülatörlere ve yatırımcılara nasıl daha iyi veri ve değer sunabileceklerini belirlemelidir. Gelecekteki finans vizyonunun şirket genelindeki stratejiyle uyumlu olmasını sağlamak da önemli. Belirli mevzuat ve paydaş yükümlülüklerinin yanı sıra gelişen sorunlar ve ortaya çıkan trendlerle ilgili gelecek beklentilerinin yönetilmesi de gerekiyor.

Başarı için verileri kullanın
KPMG’nin rehberine göre sigorta şirketleri stratejilerini ve hedeflerini belirlerken geleneksel finansal veriler de dâhil olmak üzere kurumsal veri gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı. Bu, yalnızca finans ve daha geniş anlamda şirket genelinde öncelikli alanların ve sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda örneğin artan hasar giderleri veya satın alma maliyetleri gibi daha çok dikkat gerektiren potansiyel risk alanlarını da belirleyecek. Bu veri odaklı bakış açısını erkenden geliştirmek, dönüşüm yolculuğunda katedilen ilerleme hakkında daha net bir görüş sağlayacak. Önemli olan sadece verileri kontrol etmek de değil, aynı zamanda onları standartlaştırabilmek. Tüm birimlerin ürünler, maliyet merkezleri ve faaliyet türleri gibi sigorta konuları etrafında tutarlı bir tanım üzerinde anlaşmasına yardımcı olacak sağlam bir veri yönetişimi çerçevesi oluşturulmalı. Sistemler uyumlu ve standart hale getirildiğinde, veriler başka sistemler üzerinde kayıtlı olsa da ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir.

Hareket geçmek için rotanızı çizin
İyi bir dönüşümün temellerini atmak için finans liderlerinin de zaman ayırmaları gerektiğini vurgulayan KPMG, açık ve sürekli iletişimle desteklenen bir değişimin öneminin hafife alınmaması tavsiyende bulunuyor. KPMG’ye göre bu dönüşümde başarının temel belirleyici faktörlerinden biri, üst düzey paydaşları ve daha geniş bir iş gücünü etkileme ve onları da bu yolculuğa dâhil etme becerisi. Yöneticilerin desteği ve katılımı; bütçe ve kaynak elde etmek için kritik öneme sahip olacak. Finans uzmanlarının projelere dâhil olması da şirketin uzun vadede yatırımlarından daha fazla değer elde etmesini sağlayacak.

Başlamadan önce şu yedi soruyu sorun
KPMG’nin rehberinde finans biriminin dönüşümüne başlanmadan önce şu sorulara yanıt aranması tavsiyesinde de bulunuluyor:

  • Mevcut finans biriminin işleyiş modeli, şirketin ve paydaşların ihtiyaçları ile uyumlu mu?
  • Manuel işleri azaltmak, doğruluğu artırmak ve hızı artırmak için finansal süreçleri nasıl kolaylaştırabilir ve otomatikleştirebilirsiniz?
  • Bulut ERP, yapay zekâ ve veri analitiği gibi yeni teknolojiler finans birimini nasıl etkiliyor ve bu teknolojilerin benimsenmesi finansal operasyonların iyileştirilmesine yardımcı olur mu?
  • Eğitim, kariyer gelişimi ve performans yönetimi yoluyla finans yetenekleri geliştiriliyor ve elde tutuluyor mu?
  • Finansal kontroller ve yönetişim çerçeveleri, regülasyonlara sürekli uyumu sağlamak ve riski azaltmak için yeterli mi?
  • Finans birimi, karar alma mekanizmasını güçlendirmek ve iş performansını artırmak için işletme ile güçlü ilişkilere sahip mi?
  • Şirket daha önceki dönüşüm çalışmalarından veya dönüşümün şirket stratejisine yerleştirilmesine ilişkin sektör örneklerinden hangi dersleri çıkardı?

“İnsanlar ve teknoloji uyum içinde olduğunda harika işler yapılabilir”
Konuyla ilgili değerlendirme yapan KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı Ali Tuğrul Uzun, “Şirketlerde finans biriminin dönüşümüne giden yolculuk karmaşık olabilir, ancak başarıya ulaşmaya yardımcı olacak platformlar ve araçlar da yok değil. Net bir vizyona sahip olmak, bunu başarılabilir görevlere bölmek ve teknoloji ile desteklenen doğru insanlara sahip olmak, sigortacıların bu yol boyunca karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. KPMG olarak biz de bu dönüşümün insanlarla başladığına inanıyoruz. Deneyimli sigorta profesyonellerinden oluşan küresel ağımız, müşterilerimize derin sektör bilgiler ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlayarak çalışanlarının ve teknolojilerinin tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. İnsanlar ve teknoloji uyum içinde olduğunda harika işler yapılabilir. Bu rehberimizde sigorta sektörüne finans birimlerini başarıyla modernize etmeleri için bu iki ana unsuru nasıl bir araya getirebileceklerine dair önemli bilgiler sunuyoruz.” dedi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.