BlockChain Türkiye Platformu (BCTR) “Vergi, Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubu”nun Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hazırladığı Kripto  Varlıkların Vergi, Muhasebe ve Denetimine İlişkin Mevcut Durum ve Son Gelişmelerin değerlendirildiği konferans 11 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi. 

Program içeriği,  konuşmacı profilleri ve kamu kurumlarından (CB-DDO, GİB, SPK, KGK, Türmob )konuşmacı katılımlarının yoğunluğu itibariyle de dikkat çeken konferans, Kamu Gözetim Kurumu ve Türkiye Mali Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği tarafından da (TÜRMOB) bağımsız denetçi, SMMM ve YMM meslek mensupları için yıllık zorunlu mesleki eğitim kredisi kapsamında eğtim kredisine bağlandı. Fiziki ve YouTube üzerinden canlı yayın ile hibrit olarak gerçekleştirilen konferans, Kadir Has Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden erişime açıktır. (https://www.youtube.com/watch?v=gAaCfYjR4pY)

Toplamda 20 konuşmacının katıldığı toplantıda, BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Vergi Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubu Başkanı Sn.Tayfun İçten, 5 yılı aşan BCTR faaliyetleri ve üretilen içerikler, çalışma şekli hakkında bilgi verirken, blockchain (blokzincir) konusundaki uygulamalar yönünden Vergi, Muhasebe ve Denetim alanlarında bir ihtisas çalışma grubu olarak gerçekleştirdikleri Konferanstan amaçlarının; vergi, muhasebe ve denetim alanındaki mevcut düzenlemelere göre kripto varlıkların durumlarını ortaya koymak, Dünya’daki son gelişmeleri değerlendirmek ve olası çözümler konusundan fikir alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Sn. Prof.Dr. M.Ozan Erözden de konuşmasında; konuya ilişkin Fakültelerinde de çalışmalar yapıldığını, BCTR Vergi Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubuyla konferansı birlikte hazırlamaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Açılış konuşmacılarından Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ali İhsan Güngör; geçen zaman içerisinde blokzincir teknolojisinin kripto varlıklar yoluyla finansallaşmasının blokzincir teknolojisinin kendi gelişiminin önüne geçtiğini, bu süreçte Dünya’da kripto varlık piyasalarında yaşanan aşırı fiyat hareketlerinin ortaya çıkardığı olumsuz durumlar ve müşteri varlıklarının suistimali sonucu oluşan mağduriyetlerin tüm düzenleyici otoriteler için ders niteliğinde olduğunu, ülkemizde Finansal İstikrar Kurulu tarafından 2018 yılı Ocak ayında yapılan duyuru ve benimsenen yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu, düzenleme için uluslararası kuruluşların çalışmalarını ve konuya yaklaşımlarını beklemenin bir anlamda kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini, zira bireylerin regüle edilmiş alanlara teveccühünün daha fazla olabildiğini belirtti. Sn. Güngör merkeziyetsiz finans kavramı ilk anda her nekadar kulağa hoş gelse de geçen zaman içerisinde FTX, Terra-Luna gibi örneklerin bu alanın kendi kendini düzenleyemediğini  gösterdiğini; hem bu alandaki ürünlerin biraz daha tanınır hale gelmesi, hem piyasa pratiğinin ortaya çıkardığı gerçekler, hem de FSB, FATF ve IOSCO gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarının tamamlanmasıyla düzenleme için doğru zamanın geldiğinin değerlendirildiğini ve bu konudaki çalışmaların hızlandığını ifade etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkan Yardımcısı Sn. İrfan Hüseyin Yıldız yapmış olduğu açılış konuşmasında blokzincir konusundaki gelişmeleri meslek mensuplarının takip etmesinin önemli olduğunu ve kendilerinin de yurtdışındaki mesleki platformlardaki çalışmalara katıldıklarını belirterek, düzenleyici otoritelerin kendilerinden de görüş almaları önerisinde bulundu.

Konferansta kripto varlıkların hukuki durumundaki belirsizliklerin halen devam ettiği belirtildi; Dünya’daki menkul kıymet nitelikli tokenlara ilişkin değerlendirmelere yer verilerek, bu varlıkların vergi, muhasebe ve denetiminde dünyada mevcut olan genel eğilimlerden bahsedildi; Kripto varlıkların vergilendirilmesi için yerel mevzuatımızda bulunan yedi gelir unsurundan hangileri kapsamında değerlendirilmeleri gerektiğinin kanun hükmüne bağlanmasının yerinde olacağının altı çizilerek, bu kapsamda çalışma grubunun Gelir Vergisi Kanunu’na sekizinci gelir unsuru olarak bir “bekleme odası” işlevi görecek “Dijital Varlık Kazançları” isimli yeni bir gelir kategorisi eklenmesi önerisi hatırlatıldı; Hukuki durumu netleşen varlıkların bu “bekleme odasından” çıkartılarak, yine yedi gelir unsuru kapsamında gelir vergisine konu edilmesinin uygun olacağı görüşüne yer verildi; “Dijital varlık” tanımının UFRS kapsamında da ayrı standart olarak düzenlemesinin daha uygun olacağı, denetim konusunda ise bilişim teknolojileri (BT) ağırlıklı özellikli denetimlerin gerekliliğinden bahsedildi.

Bir bütünlük içerisinde kripto varlıkların vergi, muhasebe ve denetiminde ülkemizdeki ve Dünya’daki gelişmelerin ve yaklaşımların uzman konuşmacılar ve ilgili kamu kurumlarından konuşmacılar tarafından detaylı şekilde aktarıldığı konferans, ilgili konulara ilişkin detaylı tartışmaların ve fikir alışverişlerinin yapılacağı üçer aylık periyodlarla düzenlenecek çalıştaylar ile BCTR Çalışma Grubu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle yine aynı yerde devam edecek.

Haberin devamındaki görselleri üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.