Blockchain hukuku sertifika programının ikincisi başlıyor…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio tarafından hazırlanan “Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programının ikincisi 5-6/12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

MASAK, SPK, BİST yetkilileri ders verecek…

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt kampüsündeki Hukuk Fakültesi rektörlük binası doktora salonunda yapılacak seminerde, aralarında MASAK, SPK, BİST yetkililerinin de bulunduğu 30 kişilik bir kadro ders verecek.

Lexcio kurucu ortağı Avukat Abide Gülel, eğitimin amacı ve program hakkında şu bilgileri verdi.

“Blokzincir teknolojileri ve web3 konsepti gün geçtikçe bilişim teknolojileri arasındaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Token ekonomisinin iktisadi sonuçları ve dijital varlıklar üzerinde fiili hakimiyetin sağlanması ile ortaya hukuki çözüme muhtaç problemler çıkarmaktadır. Henüz tam bir regülasyonun yapılmadığı bu alanda teknoloji ile uyumlu ve global seyri takip edebilecek bir düzenleme ve uygulama için yetkin hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu eğitim ile öncelikle blokzincir alanındaki temel kavramların ve teorik altyapının hukukçulara yönelik olacak şekilde ortaya konması amaçlanmaktadır. Pratik çalışmalarla teorik eğitim desteklenerek blokzincir üzerindeki kripto varlıklar üzerinde çalışma imkânı sağlanacaktır. Eğitim programını tamamlayan katılımcıların, kripto varlıkların çalışma mekanizmasına ve teknolojik altyapısına hakim olması ve bu sayede bu alanda geliştirilecek uygulamaların hukuki uygunluğunu denetleyebilmeleri, ülkemizde faaliyet gösteren bu alandaki teknoloji şirketlerinin yasal uyumluluğuna katkıda bulunabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim programını tamamlayan katılımcıların, kripto varlıkların çalışma mekanizmasına ve teknolojik altyapısına hakim olması ve bu sayede bu alanda geliştirilecek uygulamaların hukuki uygunluğunu denetleyebilmeleri, ülkemizde faaliyet gösteren bu alandaki teknoloji şirketlerinin yasal uyumluluğuna katkıda bulunabilmeleri hedeflenmektedir. Yüzde 80 katılım şartı ve sınavda başarılı olanlara, İstanbul Üniversitesi tarafindan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı başarı sertifikasi verilecek.”