Öngörüye göre sanal gerçeklik temelindeki eğitim, maliyetlerde 11 katlık tasarruf sağlayabilir…

Eğitimin günümüzde birçok açıdan maliyetleri sürekli artan bir olgu olduğu biliniyor. Bu kapsamda eğitim kurumlarına, vb. yönelik harcamaların yanı sıra ulaşım, beslenme, materyallere dair giderler de söz konusu. Bir araştırma ise metaverse ile birlikte eğitimin 10 katın üzerinde daha ucuz hale gelebileceğine işaret ediyor. Öngörüye göre sanal gerçeklik temelinde eğitim, maliyetlerde 11 katlık tasarruf sağlayabilir.

 

Dahası bu yapının eğitim alan kimselerin edinimlerine de pozitif katkı sağlayabileceği kaydediliyor. Buna göre kursiyerler, ilgili eğitim metadolojisi ile geleneksel sınıf içi öğrenme yöntemlerine göre yüzde 70 gibi oldukça yüksek bir oranda daha fazla bilgi edinebilir.

Öte yandan eğitimi yalnızca öğrencilik zamanları ile bağdaştırmamak gerek, zira uzmanlara göre yeni yöntemler itfaiyecilerden perakende satış asistanlarına kadar çeşitli alanlardaki çalışanlara fayda sağlayabilme potansiyeline sahip…

VR’ın belirli alanlarda ne kadar dönüştürücü olduğunu görmek için yalnızca birkaç örneğe bakmak yeterli. Örneğin tıp ve sağlık hizmetleri, VR teknolojisini kullanarak devrim niteliğinde keşifler yaptı, ameliyat prosedürleri gelişti ve VR-hasta dijital ikizleri aracılığıyla özelleştirilmiş tedaviler tasarladı.

Günümüzde çoğu durumda, sanal gerçeklik ile yüz yüze eğitim arasındaki harmanlanmış öğrenme dengesinin optimal olduğu kanıtlandı. Yakın gelecekte bu durum, gelişmiş konseptler etrafında daha farklı yönde şekillenebilir.