OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 22 Mart 2022 tarihinde, “Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ve Ortak Raporlama Standardında Değişiklikler” başlıklı kamuoyu ile istişare belgesi taslağı yayımlamıştır.

Söz konusu belge iki ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi, kripto varlıklara ilişkin olarak vergi idarelerine şeffaflık adına sunulan mevcut araçlara “Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi” adı altında bir yenisi eklenmektedir. Diğer bir deyişle, bu varlıklara ilişkin yapılan her türlü işlemin otomatik bilgi değişimi kapsamına alınması için yeni bir çerçeve çizilmektedir.

OECD İstişare Belgesinin ikinci bölümü ise Ortak Raporlama Standardında (CRS) bir dizi değişiklik öngörmektedir. OECD, CRS’te öngörülen değişikliklerle, (merkez bankalarınca fiat para gibi çıkarılan ve fakat fiziki bir varlığı olmayan dijital paralar gibi) yeni gelişen finansal ürünler ve araçların da finansal raporlama kapsamına alınmasını tartışmaya açmaktadır.

Taslak rapor üzerine ilgili kesimlerce yapılan tüm değerlendirmeler 23 Mayıs 2022’de Paris’te düzenlenen bir sempozyumda tartışılmıştır.

OECD bu görüşler ışığında taslak raporu gözden geçirip, nihai halini 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Endonezya’nın Dönem Başkanlığında Bali’de düzenlenecek olan G20 Zirvesinde üye ülkelere sunacaktır. (https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/public-consultation-meeting-crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard-23-may-2022.htm)

Söz konusu OECD raporunun değerlendirmesine, Serdar Kılıç tarafından kaleme alınan ve Vergi Dünyası Dergisinin Ekim 2022 sayısında yayımlanan makaleden ulaşabilirsiniz.(https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler/ekim-2022-vergi-dunyasi-dergisi)

Hazırlayan: BLOCKCHAİN TÜRKİYE PLATFORMU, VERGİ MUHASEBE VE DENETİM ÇALIŞMA GRUBU