Şeffaf bir gıda tedarik zinciri oluşturulması esasıyla tarımda blockchain teknolojisinin benimsenmesi giderek daha yaygın hale geliyor…

2022’de 82,03 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olan tarımda blockchain pazarının 2032’de 2,76 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yıllık yüzde 47,8’lik büyüme oranı üzerinden ulaşılan tahmin, gelecek için olumlu bir perspektif anlamı taşıyor.

Pazardaki gelir artışlarına ilişkin başlıca itici güçler ise gıda izlenebilirliğine yönelik artan talep, gıda tedarik zincirinde şeffaflık ihtiyacı ve tarım sektöründe blockchain teknolojisinin gün geçtikçe daha fazla benimsenmesi şeklinde ifade ediliyor.

Güvenli ve şeffaf bir gıda tedarik zinciri oluşturulması esasıyla tarımda blockchain teknolojisinin benimsenmesi giderek daha yaygın hale geliyor. Bu teknolojiden yararlanılarak, gıda ürünlerinin menşei ve yolculuğunu izleyip takip edebilmek, böylece güvenliği ve kalitesini sağlamak mümkün oluyor. Ayrıca çiftçilerin, distribütörlerin ve tüketicilerin, gıda ürünleri hakkında kaynaklar, üretim yöntemleri ve dağıtım ağı dahil olmak üzere doğru ve güvenilir bilgiye erişimi sağlanıyor…

Dağıtılmış ve merkezi olmayan yapısı blockchain’i sektördeki çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye dönük ideal bir çözüm haline getiriyor. Zira blockchain ile tedarik zincirindeki paydaşlar bilgiye gerçek zamanlı olarak erişebiliyor, ürünler takip edilerek şeffaflık sağlanıyor.

Blockchain pazarına ilişkin birçok segmentteki gelecek beklentileri olumlu göstergeler içeriyor. Bu kapsamda blockchain teknolojisi, tarımsal gıda tedarik zinciri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli etkiler yaratıyor.

KaynakNewswires