EY yayınladığı yeni bir araştırma ile blockchain çözümlerini hayata geçirmenin farklı yöntemleri çerçevesinde bu çözümlere sahip olmanın toplam maliyetini analiz eden bir çerçeveye sunuyor.

Blockchain teknolojisi, artık pek çok şirket ve kurum tarafından güvenli bir dijital veri saklama çözümü olarak kabul ediliyor. Günümüzde ödemeler, tedarik zinciri yönetimi, kimlik yönetimi, mülkiyet hakları ve ticari sözleşmeler için çözümler geliştirilmek üzere binlerce proje yürütülüyor.

Bockchain teknolojisi açık ve özel yapılara olarak hizmet verecek şekilde yapılandırılabilen bir yaklaşım. Bitcoin ve Ethereum gibi ağlar açık sistemler iken Hyperledger ve Corda gibi çözümler kapalı yapılar kurgulamayı mümkün kılıyor. Tüm bu yaklaşımlar için doğru seçimin aynı zamanda bir maliyeti var.

EY’ın yeni raporu, farklı yaklaşımların toplam sahip olma maliyeti üzerindeki etkisini analiz etmek üzere hazırlanmış. Rapor şu satırlarla kendisini ifade ediyor; “Teknolojinin popülaritesine rağmen, özellikle kurumsal kabullenme açısından, şüphe barındıran ve yöneticilerin direnişine yol açan bazı temel sorular cevapsız kalmaktadır. Bu çalışma, bugün iş dünyasının liderlerinin sorduğu en önemli sorulardan birine cevap vermek üzere bir zemin hazırlıyor: üretim ölçeğinde bir blockchain çözümünün kurum için maliyeti ne olacak? EY Blockchain Ekibi bu soruya cevap vermek için küresel müşterilerinde hayata geçirilen kavram kanıtlama, pilot ve canlı sistemlerden elde ettiği deneyimleri kullanıyor.

Raporda yer alan somut rakamların bir kesinlik ifade etmemekle birlikte geniş çerçeveli bir fikir vermeyi hedeflediğini söylemek hatalı olmaz. Rapor incelenirken bu çerçevede ele alınmasını tavsiye ediyoruz.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.