Zage tarafından yayınlanan rapor 100’ün üzerinde blokzinciri teknolojisi alanındaki liderin, teknolojinin gerçek dünya uygulamalarına yönelik, görüş ve değerlendirmelerini içeriyor. 

Blokzinciri teknolojisinde inovasyon; vizyon ve pratik uygulamalar ile mümkün olabilir. Zage tarafından yayınlanan “Real World Applications of Blockchain Technology” (Blokzinciri Teknolojisinin Gerçek Dünya Uygulamaları) başlıklı rapor, vizyon ve pratik uygulamalara yönelik olarak dijital liderlerin görüşleri ile oluşturulmuş bir çalışma.

Blokzincirinin farklı endüstrilerde nasıl kullanılabileceği, bu çözümlerin yardımcı olabileceği alanlar, bir projenin gelişmekte olan bir ekonomiye hizmet edip etmeyeceği ya da tüm uluslararası anlamada yenilikçi ekosistemlere nasıl dönüşebileceğine dair 100’ün üzerindeki uzman görüşünü içeren bu rapora ücretsiz şekilde ulaşmak mümkün.

Raporda her bir sektör üzerinden ayrı ayrı değerlendirmeler yapmak yerine uzmanların genel değerlendirmeleri minik röportajlar şeklinde yer verilmiş. Ayrıca uzmanların şirketleri eğer blokzinciri alanında çalışıyorsa bu şirketlerin de kısa bir tanıtımına yer verilmiş.

Raporu buradan kayıt formunu doldurarak indirebilirsiniz.