TBMM’de kabul edilen ve kripto varlıkların düzenlenmesini içeren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanun ile kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten şirketlere faaliyet izni almak üzere bir aylık başvuru süresi tanındı.

Yasanın Getirdikleri

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin İzin Zorunluluğu: Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK’dan izin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu sağlayıcıların sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli iç kontrol birimleri ve sistemleri oluşturması gerekiyor.

Kripto Varlıklarla İlgili Tanımlar: Yasayla birlikte “cüzdan”, “kripto varlık”, “kripto varlık hizmet sağlayıcı”, “kripto varlık saklama hizmeti”, “platform” ve “TÜBİTAK” gibi kripto varlıklarla ilişkili kavramlar tanımlanıyor.

Müşteri Varlıklarının Korunması: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin kripto varlıkları haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yöneticiliği: Kripto varlıklara ilişkin yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ilke ve esaslar, ikincil düzenlemelerde belirlenecek ve bu yetki SPK’ya verilecek.

Reklam ve Duyurular: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının reklam ve duyurularına ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Platformlarda İşlem Güvenliği: Platformlar, işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak zorunda. Platformlar ile müşteri arasındaki ilişkiler de düzenlenirken, müşterilerin kripto varlıklarını kendi cüzdanlarında tutabilecekleri veya platformlarda işlemlere konu edebilecekleri belirtiliyor.

Cezai Hükümler

İzinsiz Faaliyet: Yasa, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini suç olarak tanımlıyor ve bu suçu işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Zimmet Hükümleri: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına yönelik zimmet hükümleri de getirildi. Böylece müşteri varlıklarına yönelik usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulama ve Gelecek Adımlar

Yeni yasa, Türkiye’de kripto varlıkların düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bir ay içinde gerekli başvuruları yapmazlarsa üç ay içinde tasfiye kararı almak zorunda kalacaklar. Bu düzenlemelerle birlikte, Türkiye’deki kripto varlık piyasasının daha güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem görmesi amaçlanıyor.