Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) birçok finansal zorlukla karşı karşıya…

Hızla küreselleşen dünyada, gelişmekte olan ekonomilerdeki KOBİ’ler küresel finansal sisteme erişimde çeşitli zorluklarla karşılaşıyor, ancak stablecoin’lerin yükselişi umut vadediyor.

Dünya Bankası’na göre, tüm işletmelerin %90’ını ve dünya çapındaki istihdamın %50’sini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), küresel ekonomik kalkınmanın bel kemiğini oluşturuyor. Katkıları, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) önemli bir kesimini oluşturuyor.

Örneğin 44 milyon KOBİ’ye ev sahipliği yapan Sahra Altı Afrika’da, bu işletmeler nüfusun %80’ini geçindirerek ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı besliyor. Kenya’da küçük işletme sektörü ekonominin %98’ini oluşturuyor, iş gücünün %80’ini istihdam ediyor ve GSYİH’ya yaklaşık %30 katkıda bulunuyor. Ancak birçok KOBİ, küresel finansal sisteme erişmeden büyüyemez…

Kippa’nın 2022 Nijerya MSME raporuna göre, Afrika’daki işletmelerin %80’i beş yıl içinde iflas ediyor. Raporda, “Zorlu ekonomik ortamlar, sermayeye erişim eksikliği ve kötü iş uygulamaları, mikro işletmelerin büyümesini ve geçişini engelliyor” ifadeleri dikkat çekici.

ABD dolarına dayalı küresel finans sistemine hızlı erişim, birçok kapıyı açarken bir USD veya euro hesabı açmak Afrika, Güney Asya, Latin Amerika ve diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki işletmeler için pek de kolay değil.

Gelişmekte olan birçok ülke katı forex kontrolleri uygulayarak işletmelerin döviz hesabı tutma kabiliyetini sınırlıyor. Bu durum, Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) göre tüm forex işlemlerinin yaklaşık %90’ında yer alan ve dünya rezerv para birimi statüsü nedeniyle sıklıkla tercih edilen ABD Doları’nın küresel ticarete katılımını zorlaştırıyor. Bu tür ülkeler arasında Arjantin, Venezuela, Nijerya, Hindistan ve Mısır da var…

Blockchain ve stablecoin’ler KOBİ’ler için oyunu nasıl değiştirebilir?

Uzmanlara göre Blockchain teknolojisi on yılı aşkın süredir mevcut ve şimdiden herhangi bir sektördeki işletmeleri dönüştürme yeteneğini kanıtladı. Blockchain tabanlı en kritik yeniliklerden biri, ABD doları gibi fiat para birimlerine sabitlenmiş stablecoin.

Stablecoin ile KOBİ’ler, blockchain teknolojisinin benzersiz özelliklerinden yararlanırken finansal sisteme de daha kolay erişebilir. Bunun da ötesinde işletmeler, fonları daha iyi yönetmek ve ek getiri elde etmek için merkezi olmayan finanstaki (DeFi) fırsatları keşfedebilir.