Tether Holdings Limited, dünyada ilk 5 firma arasında yer alan küresel bağımsız denetim mali müşavirlik firması olan BDO tarafından tamamlanan 31 Aralık 2022 tarihli güvence görüşü halkın erişimine sundu. 

Tasdik raporuyla Tether’in 31 Aralık 2022 itibariyle varlıkların dökümünü veren Konsolide Rezerv Raporu’nun (CRR) doğruluğu yeniden teyit edilmiş oldu. CRR’nin göstergesine göre, Tether hem taahhüt ettiği gibi teminatlı kredilerini azaltmış hem de, 2022’yi sıfır sıfır ticari senet ve en az 67 milyar dolar konsolide toplam varlık ve en az 960 milyon dolarlık rezerv fazlasıyla sonlandırdı.

Tether’in rezervleri son derece likit kalmaya devam ederken, yatırımlarının büyük bir kısmını da nakit, nakit benzerleri ve diğer kısa vadeli mevduatlarda tutmaya devam ediyor. Bu son raporda, hem Tether’in şeffaflık konusundaki kararlılığı açıkça ortaya konulmakta, hem de teminatlı kredilerde 300 milyon dolarlık bir azalma, 2022’nin son çeyreğinde Tether rezervlerine eklenen 700 milyon dolardan fazla net kâr ve %58’in üzerinde doğrudan risk maruziyetiyle ABD Hazine Bonolarına tahsis edilen varlıkların bugüne kadarki en yüksek yüzdesi olduğunun altı çizilmektedir.

CRR ayrıca Tether’in konsolide varlıklarının konsolide yükümlülüklerini bir kez daha aştığını göstermekte, BDO’nun bağımsız son tasdik raporu da bunu doğrulamaktadır.

Şirket yönetimi 31 Aralık 2022 itibarıyla aşağıdaki hususları ileri sürmektedir:

  • Grubun konsolide toplam aktif varlıkları en az 67.044.148.175$ tutarındadır.
  • Grup’un konsolide toplam pasifleri 66.083.530.757$ olup, bu tutarın 66.057.260.16$ ise ihraç edilen dijital tokenlarla ilgilidir.
  • Grup’un konsolide aktifleri konsolide pasiflerini aşmaktadır.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, “Açıklanan bu son konsolide rezerv raporuyla Tether, şeffaflık açısından sektörde öncü olma vaadini yerine getirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.  2022’nin çalkantılı bir şekilde sona ermesinin ardından Tether’in istikrarını, dayanıklılığını-elastikiyetini ve ayı piyasalarıyla olması imkânsız görülen ama olayları idare etme becerisini bir kez daha kanıtlayarak kendisini sektörün kötü oyunculardan ayırdığına dikkat çeken Ardoino, yıl boyunca kaotik olaylar devam ederken Tether’in 21 milyar doların üzerinde itfayı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda 10 milyar doların üzerinde de USD₮ ihraç ettiğine işaret etti. Ardoino sözlerini, “Tether’in organik büyümesinin devam ettiğinin ve giderek benimsenmesinin göstergesinden biri de budur. Son çeyrekte Tether, 700 milyon dolardan fazla kâr elde ederek bunu rezervlerine eklemiştir. Tether’in kripto sektörüne olan güvenin yeniden inşasında itici bir güç olmaya devam etmesinden gurur duyuyoruz ve hem grup üyelerimiz hem de rakiplerimiz için olumlu bir örnek oluşturmaya devam etmekte kararlıyız.” şeklinde noktaladı.