Tether’in en son yayımlanan 1. Çeyrek Güvence Raporu’nda rezerv fazlasının 2,44 milyar dolarla şimdiye kadar olan en yüksek düzeye, net kârının ise 1,48 milyar dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Detaylı raporda, şeffaflığa yönelik olarak düzenlenen yeni ek kategorilerde Bitcoin ve altın dağılımları da gösteriliyor.

Dünyada ilk beşte yer alan uluslararası bağımsız muhasebe denetim ve güvence firması olan BDO Italia tarafından hazırlanan 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin güvence görüşü, Tether Holdings Limited tarafından bugün yayımlandı. Tasdik (atestasyon) raporunda 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla grubun elinde bulundurduğu varlıkların bir dökümünü içeren Tether Konsolide Rezerv Raporu’nun (CRR) doğruluğu bir kez daha teyit ediliyor. Bununla birlikte, Tether’in rezervlerini raporlarken şeffaflığı daha da artırmak amacıyla ilk defa ek kategoriler de sunuluyor. Bu kapsamda; elde tutulan fiziki altın, gecelik repo, kurumsal tahviller ve Bitcoin ayrı ayrı raporlanıyor. Araştırma metninde, 2023 yılının ilk çeyreğinde Tether’in rezerv fazlasının 1,48 milyar dolarlık artışla şimdiye kadar ki en yüksek seviye olan 2,44 milyar dolara ulaştığı ortaya konuluyor.

Tether’in rezervlerini daha fazla güçlendiren 1,48 milyar dolarlık net kâr elde edilmesi ile Tether müşterilerinin güveninin somut bir göstergesi olan ve şirketin geleceğe yönelik çok daha iyimser olmasını sağlayan dolaşımdaki token sayısında yüzde 20’lik bir artış sağlanması oldukça iyi bir çeyreğin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Rezervlerin büyük bir kısmı ABD Hazine Bonolarında

2023’ün ilk çeyreğini 81,8 milyar dolar konsolide toplam varlıkla kapatan Tether’in toplam rezervlerinin büyük bir kısmının ABD Hazine Bonolarına yatırıldığı görülüyor. Tether, aynı zamanda, bir likidite kaynağı olarak salt banka mevduatlarına olan bağımlılığını azaltarak bunun yerine hem gerekli likiditeyi koruyup hem de kullanıcılarına daha yüksek koruma standartları sağlamak adına ekstra bir tedbir olarak Repo piyasasından yararlanmak için adımlar atmaya çalışıyor.

Veriler, Tether’in şeffaflık konusundaki kararlılığını açıkça gösteriyor

Tether’in rezervleri likit olarak kalmaya devam ediyor, diğer bir deyişle yatırımlarının çoğu nakit, nakit benzerleri ve diğer kısa vadeli mevduatlarda tutuluyor (yaklaşık yüzde 85).  Bu durum en son yayınlanan raporda Tether’in şeffaflık konusundaki kararlılığını açıkça gösteriyor, toplam rezervler içerisinde teminatlı kredilerin yüzde 25 oranında azalarak yüzde 8,7’den yüzde 6,5’e düştüğünü ve bugüne kadar yüzde olarak ABD Hazine Bonolarına tahsis edilen en yüksek varlığa sahip olduğunun altını çiziyor. Altın ve Bitcoin toplam rezervlerin sırasıyla yaklaşık yüzde 4 ve yüzde 2’sini temsil ediyor. Halihazırda ise tüm yeni token ihraçları ABD Hazine bonolarına yatırılmış veya gecelik Repo’ya konulmuş durumda.

Öte yandan, Tether’in konsolide aktiflerinin yine konsolide pasiflerinden fazla olduğunu gösteriyor, BDO bağımsız tasdik raporu da bu verileri teyit ediyor. Şirket Yönetimi tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bazı hususlar ileri sürüliyor. Grubun konsolide toplam aktifleri en az 81.833.149.345 tutarındayken, konsolide toplam pasifler 79.390.359.036 dolar olarak kaydediliyor, bu tutarın 79.372.401.626 dolarının ise ihraç edilen dijital tokenlar’la ilişkisi bulunuyor. Tüm bu rakamlara göre grubun konsolide aktifleri konsolide pasiflerini aşıyor.

Tether’in ilk çeyren net kârı 1,48 milyar dolar

Tether CTO’su Paolo Ardoino yaptığı açıklamada, “Rezerv fazlamızın 2,44 milyar dolarla şimdiye kadar ki en yüksek düzeyine ulaşmasıyla, Tether’in 2023’ün ilk çeyreğinde elde ettiği olağanüstü başarıdan dolayı oldukça heyecanlıyız. İlk çeyrekte ne kârımız 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşerek platformumuzun ne kadar güçlü ve istikrarlı olduğunun açık bir kanıtı oluyor. Portföyümüzdeki varlıkların tamamının riske göre ayarlanmış getirisini sürekli olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Genel ekonomik ortam değiştikçe ve piyasa döngüsü ilerledikçe risk yönetimi süreçlerimizin bir parçası olarak daha fazla değişiklik yapmayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Son derece olumlu bir görünüme sahip olduğumuz görülüyor”

Tether’in müşterilerine yaklaşımına da değinen Ardoino, “Tether, sürekli olarak küresel ekonomik ortamı değerlendirirken, müşterilerinin fonlarının yüksek riskli senaryolara maruz kalmaması için de gerekli adımları atıyor. İkinci çeyreğe bakıldığında, son derece olumlu bir görünüme sahip olduğumuz görülüyor, şeffaflık konusundaki kararlılığımızı ise sürdürüyoruz. Kullanıcılarımıza daha da çok şeffaflık sağlamak adına üç aylık raporumuzda rezerv dağılımına yeni kategoriler eklememizin sebebi de budur.” dedi.